BEST Talent Program ösztöndíj

A BEST – „Bosch Engineering Scholarship Team” ösztöndíjprogram lehetőséget biztosít mérnöki területen mesterképzésen tanulók számára, hogy tanulmányaikat a legmagasabb szinten műveljék. A két év során az elméleti tudás bővülése mellett a Bosch által meghatározott képzési terv keretében egyéni képességeiket is fejleszthetik.

BEST Talent Program SCHOLARSHIP

A program részletei

 • Fix bruttó 350.000 Ft ösztöndíj / hónap
 • A két éves speciális képzési tervben meghatározott célok elérése
 • TDK részvétel támogatása
 • Konzultáció legalább havi szinten egy dedikált Mentorral
 • Tanévzáró prezentáció bemutatása felsővezetőknek

Pályázz, ha

 • Felvételi előtt állsz mesterképzésre
 • Aktívan töltötted az alapképzés éveit, dolgoztál egyetemi vagy saját projekten
 • Terveid között szerepel TDK részvétel
 • Fontos számodra, hogy az elméleti tudás mellett képzéseken, tréningeken fejleszthesd magad

Kattints és jelentkezz, az alábbi dokumentumokkal:

 • Önéletrajz angol nyelven, szakmai anyag
 • Motivációs levél, egyetemi oktatói ajánlás
 • Jelentkezési határidő: 2022.01.04.

A programra az alábbi linken lehet jelentkezni.

Nemzetközi élvonalban az Óbudai Egyetem Neumann Kara

„Az elmélettől a gyakorlatig. Az ipari forradalom bajnokai az S3HubsinCE projekt keretében.” – ezzel címmel jelent meg az S3 HubsinCE projekt átfogó, angol nyelvű kiadványa, amely Európa legjobb informatikai egyetemeit, képzési központjait mutatja be Németországból, Ausztriából, Lengyelországból, Szlovéniából, Horvátországból és Olaszországból. Az 51 „RIS3 Bajnok” közé egyetlen felsőfokú magyar oktatási intézmény került be: az Óbudai Egyetem, melynek az eseményen a Neumann János Informatikai Kar Biomatika és Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Intézete került bemutatásra.

„Az Óbudai Egyetem folyamatosan építi és fejleszti versenyképes felsőoktatási intézményét,  amely megfelel az Európai Felsőoktatási Térség kritériumainak és előírásainak. Az egyetem küldetése a gazdaság szolgálatában áll a fejlesztés, a magas szintű tudás átadásával és innovációval a robotika, kiberorvosi tudományok, kiberbiztonság és mesterséges intelligencia terén. A kutatási tevékenységeket az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK) koordinálja.” – olvasható az intézményről szóló ismertetőben.

Az S3HubsinCE projekt célja, hogy olyan közös modellt hozzon létre és teszteljen, amely által segíti a regionális és nemzeti stratégiáért felelős intézményeket a smart szakirányokon keresztül (RIS3). A RIS3 portfóliójában a kkv-k is domináns szerepet játszanak, a teljes csoport 41,2%-át, teszik ki. Őket követték a felsőoktatási és kutatási szervezetek 14 szereplővel. Mindezeken túl támogató szervezetek, egyetemi technológia-transzfer alapítványok és Európai Digitális Innovációs Központok (DIH) is részt vettek a projektben.

A teljes kiadvány az alábbi linken érhető el.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/S3HubsinCE/D.C.4.3.Consterallation-of-RIS3-Exellence-ebook-digital.pdf

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Demonstrátori megbízásra a 2021/22 tanév II. félévére

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszeréről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2021/22 tanév II. félévére.

 I. Megpályázható helyek

A megpályázható tárgyak listáját a pályázati űrlap tartalmazza (link lejjebb). A havi ösztöndíj összege a foglalkoztatás mértékétől függően, a szabályzatban meghatározott 16.000, 32.000 vagy 48.000 Ft.

 II. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. legutolsó aktív félévében legalább 3,0 kreditindexet ért el,
 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

 III. Benyújtandó dokumentumok

 • Pályázati űrlap (letölthető innen), a kreditindex mezőt hagyják üresen;
 • Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 • Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése, tanulmányi eredmény részletezése a megpályázott tárgy[ak] által érintett témakörökből, szigorlat eredménye, illetve minden egyéb, amit figyelembe veendőnek ítél);
 • (Megj.: Kreditigazolást és utolsó aktív féléves indexmásolatot most nem kérünk, később intézzük).

IV. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt  2021. december 17. péntek 16.00 óráig Simon-Nagy Gabriella részére elektronikusan a <nagy.gabriella{kukac}nik.uni-obuda.hu> címre kell megküldeni.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási bizottság bírálja el a vizsgaidőszak végéig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

Pálfi István Ösztöndíj Program

A Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány Kuratóriuma – a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával – meghirdeti a Pálfi István Ösztöndíj Programot a magyarországi, valamint határon túli államokban működő felsőoktatási intézményekben 4. és 5., illetve MSc évfolyamon tanuló hallgatók, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktori abszolutóriummal rendelkezők, illetve doktorjelöltek számára.

A lehetséges ösztöndíjas keret 5 fő.

Támogatott térségek elsődlegesen: Magyarország, Kárpátalja, Felvidék, Partium, Erdély, Délvidék, Drávaszög, Muraköz, Alpokalja.

Az ösztöndíjas feladatai:

 1. 1. kutatási terv összeállítása területfejlesztési, EGTC/ETT témában;
 2. kutatási terv alapján területfejlesztési, EGTC/ETT tárgyú tanulmány, kutatási munka elkészítése;
 3. gyakorlati idő során: háttéranyagok előkészítésében való közreműködés;
 4. EU-s pályázati anyagok előkészítése;
 5. az ösztöndíjjal összefüggő adminisztrációs feladatok elvégzése.

Amit kínálunk:

 1. nettó 120.000,- Ft/hó ösztöndíj 4 hónapos időtartamra /2022. február 1. – 2022. május 31./;
 2. brüsszeli /európai parlamenti/ és térségi szakmai gyakorlat biztosítása;
 3. a gyakorlat idejére szállás és utazás biztosítása;
 4. térségi gyakorlat idejére szállás biztosítása;
 5. tutori szakmai támogatás;
 6. „Pálfi Ösztöndíjas klub” tagság.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 31.

Pálfi István Ösztöndíj Program 2021/2022-es tanév https://www.edutus.hu/szolgaltatasaink/osztondij/palfi-istvan-osztondij-program/