NIK Sportolói ösztöndíj pályázati felhívás

 1. Pályázat célja

Jelen ösztöndíjpályázat célja az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán tanuló, hazai, illetve, nemzetközi szinten élvonalbeli sportolói tevékenységet kifejtő hallgatók támogatása a hazai, illetve, nemzetközi szintű versenyre való felkészülés és versenyen való részvétel céljából.

 1. Az ösztöndíj formája

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, mely a hallgatói ösztöndíjak rendszere szerint, egy összegben kerül kifizetésre.

Az ösztöndíj keretösszege: 2 500 000 Ft

Az ösztöndíj összege: minimálisan 500 000 Ft – maximálisan 1 000 000 / fő.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 12 hónap, 2022. szeptember 26. és 2023. augusztus 31. között.

 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának azon hallgatói, akik az ösztöndíjas jogviszony kezdetekor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Az ösztöndíj egyéni támogatás, így a pályázat kizárólag egyénileg nyújtható be. Egy hallgató egy kiírásra egy pályázatot nyújthat be.

 1. Az ösztöndíjas jogviszony során teljesítendő kötelező vállalások

Az ösztöndíjas hallgató kötelezően vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban sportolói felkészülési és versenyzési tevékenységet végez, továbbá az Óbudai Egyetem dedikált PR kampányában és a sportolást népszerűsítő programjaiban részt vesz, mely során:

 • A hallgató megjelenik az Óbudai Egyetem PR és egyéb anyagaiban, sportolást népszerűsítő rendezvényein meghívás esetén részt vesz, beszámolót tart;
 • A hallgató felkészüléséről PR kampány keretében médiatermékek készülnek (pl. podcast, kisfilm);
 • A hallgató lehetőség szerint részt vesz egyetemek közötti versenyeken, amennyiben azok nem ütköznek az országos vagy nemzetközi bajnokságok programjaival, ahova a hallgató benevezett, vagy a szakági szervezet őt benevezte;
 • A hallgatónak kötelező részt vennie legalább egy hazai vagy nemzetközi megmérettetésen;
 • A hallgató versenyein az Óbudai Egyetem sportnagyköveti funkcióját ellátja, népszerűsíti az egyetemet, amennyiben a válogatott formaruha viselési kötelezettség lehetővé teszi, az Óbudai Egyetemre utaló ruházatot, vagy kiegészítőket visel;
 • Az ösztöndíjas időszak végén záró beszámoló keretein belül ismerteti eredményeit kisfilm formájában;
 • Az ösztöndíjas a teljes ösztöndíjas időszakban rendelkezik érvényes sportorvosi igazolással;
 • A Neumann János Szakkollégiumba való jelentkezés.
 1. Pályázat irányítója, lebonyolítása

A pályázat irányítója és szakmai lebonyolítója az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara. A benyújtott pályázatokat a Testnevelési Intézet Igazgatójából, a Kari Hallgatói Önkormányzat Elnökéből és a Kar dékánjából álló bizottság értékeli és rangsorolja, mely rangsor alapján a dékán dönt az ösztöndíj megítéléséről. A döntés ellen fellebbezésre, jogorvoslatra nincs mód.

 1. Pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2022. szeptember 15. – 2022. szeptember 30. között lehet benyújtani.

 1. Pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázat elektronikusan a https://forms.office.com/r/9CKtfPEFYj webhelyen benyújtható.

 1. Pályázati dokumentáció

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz;
 • Sportolói felkészülési program kivonat és versenynaptár;
 • Igazolás az aktív sportolói jogviszonyról, valamint igazolt sportolói jogviszony igazolás;
 • Igazolás a tanulmányi eredményekről;
 • Hallgatói jogviszony igazolása;
 • A pályázó korábbi teljesítményét alátámasztó dokumentumok, igazolások;
 • Korábbi sportolói tevékenységek, eredmények igazolása.
 1. Az ösztöndíj felhasználása

Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon felhasználható.

 1. A pályázat érvényességének formai ellenőrzése, hiánypótlás

A pályázatok beérkezését követően azok formai ellenőrzésére kerül sor jelen pályázati felhívás 3. pontja szerint. A benyújtott pályázatok a benyújtási időszakon túli hiánypótlásának nincs helye.

 1. A pályázatok elbírálásának szempontjai

A benyújtott, formailag megfelelő pályázatok értékelése az alábbi szempontok szerint történik:

 • A pályázó korábbi teljesítménye, díjak, elismerések (max. 50 pont);
 • Tanulmányi eredmények (max. 30 pont);
 • Sportolói felkészülési program kivonat és versenynaptár (max. 20 pont).
 • Összesen legfeljebb 100 pont.
 • A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
 • A kiemelt olimpiai sportágakban való részvétel;
 • Az egyéni vagy kis létszámú csoportos sportágakban való részvétel.
 1. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése

Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem tesz eleget jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, az ösztöndíjas az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Amennyiben az ösztöndíjas a kötelező vállalásokat nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a pályázat irányítója dönthet a támogatás visszavonásáról, valamint a korábbi kifizetések kapcsán jogosulatlanul igénybevett támogatást állapíthat meg.

 1. További információk

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg és módosított pályázati felhívást jelentessen meg.

A pályázó a pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást Bacsa Dóra dékáni hivatalvezetőtől kaphat a bacsa.dora{kukac}nik.uni-obuda.hu email címen.

Fókuszban az orvosbiológia – Németországban tanítottak oktatóink

A Neumann János Informatikai Kar két oktatója idén is részt vett a németországi Wilhelmshavenben megrendezett Biomedical Engineering Summer School elnevezésű nemzetközi nyári egyetemen, hagyományosan a Jade University of Applied Sciences szervezésében. Az Óbudai Egyetem és a német partnerintézmény között évek óta kiváló a kapcsolat, egyetemünk oktatói számos alkalommal tartottak már előadást a hallgatóknak.

A koronavírus-járvány miatt az utóbbi években elmaradtak a kurzusok, de idén, két év után csökkentett létszámmal és nagy odafigyeléssel indították újra a nyári egyetemet, amely a 23. alkalom volt a sorban.

A háromhetes program idén három témakört ölelt fel: alkalmazott mesterséges intelligencia, orvosbiológiai mérnöki tudomány alapjai és orvosbiológiai jel- és képfeldolgozás és elemzés. A kurzusok szervezői azt mondták, azért választották a mérnöki orvosbiológiát, mert az elöregedő emberi társadalom további súlyos és kezelendő problémákat teremt – megnöveli a kezelési költségeket, több és magasabban képzett személyzetet igényel – éppen ezért van egyre nagyobb szükség innovatív orvostechnológiai megoldásokra. A nyári egyetem célja az volt, hogy az orvostechnikai eszközök fejlesztésének alapvető vizsgálatával mutassa be az orvosbiológiát érintő összetett mérnöki munkát.

Kiss Dániel tanársegéd biológiai képfeldolgozás témában tartott képzést a hallgatóknak, a résztvevők megtanulták a digitális képalkotás alapjait, és megismerkedtek a Python képfeldolgozási lehetőségeivel, de dolgoztak a CellProfiler nevű szoftverrel is. A gépi tanulás orvosbiológiai alkalmazásai című tárgyat Dr. Kertész Gábor egyetemi docens oktatta a hallgatóinak. A kurzuson elméleti és gyakorlati formában ismerkedtek meg többek között a neurális hálózatokkal, kialakításukkal, működésükkel, és a konvolúciós neurális hálózatok alkalmazási lehetőségeivel. Mindkét kurzus gyakorlatorientált szemlélettel, csoportmunkában zajlott.

A nyári egyetem kurzusait a magyar és a házigazda német kollégák mellett spanyol, portugál, brazil, mexikói és török intézményekből érkező kollégák oktatták.

Fotó: Lars Wilters, Jade HS

A Neumann Kar is vár a Kutatók Éjszakáján!

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. A hagyományokhoz híven az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara is bekapcsolódik a programba – várunk mindenkit, akit érdekel az informatika, a matematika, aki többet szeretne tudni a robotokról vagy a mesterséges intelligenciáról, esetleg saját drónt szeretne építeni.

A programok szeptember 30-án, 14:00-tól 22:00-ig látogathatók, itt, a Bécsi út 96/b-ben – a programok egy részre regisztrációköteles!

Részletek

Kiemelt programok:

 1. Rád is vár egy Forma 1-es vezetés! Ülj be a mozgó autós szimulátorunkba és éld át a legizgalmasabb száguldás élményét!

Egy szimulátor, amellyel valóságos versenyautó pilótává válhatsz és megtapasztalhatod az érzést, amikor bőg a motor, és 250 km/h-val repesztesz. Gyere el a Kutatók Éjszakájára, és próbáld ki, hogyan viselkedik az autó ekkora sebességnél. A bemutatott szimulátor realisztikájának hangsúlya a térbeli mozgáson van, így teljes egészében lemodellezi és érzékelteti velünk az autó mozgását és a sebesség fizikai hatását. Tökéletesen átélhető az út-autó viszony és a testre ható fizikai impulzusok. Várunk szeptember 30-án, 14:00 és 21:30 között, az Óbudai Egyetemen!

A program minden korosztálynak ajánlott, azonban regisztráció szükséges hozzá, amelyet az alábbi linken tehetsz meg:

Részletek

 1. Huawei: Lighting up the Future – using 5G, roadshow 2022

A Huawei: Lighting up the Future – 5G, innovációs roadshow is az Óbudai Egyetemen lesz a Kutatók éjszakáján!A Neumann János Informatikai Kar (1034, Budapest, Bécsi út 96/B) udvarán elhelyezett kamion szeptember 30–án 14:00 és 21:00 között látogatható. Mint a vállalat megemlíti: „a digitalizáció globálisan felgyorsult, az új technológiák, például az 5G, a kiterjesztett és virtuális valóság, a mesterséges intelligencia és a felhőalapú számítástechnika az ipari alkalmazásokba is beépült. Az infokommunikációs ipar a fenntartható gazdasági fejlődés mérföldkövévé vált, hiszen lehetővé teszi a vertikális iparágak transzformációját, valamint a termelés és a termelékenység növekedését. Gyere el pénteken, és nézd meg a Huawei kamionját!

A program előzetes jelentkezés nélkül látogatható 14:00 és 21:00 között.

Részletek

 1. Kérd fel Cruzr-t egy táncra! Újgenerációs Robotika – BARK Központ látogatás

Az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK) idén is izgalmas programokkal készül a Kutatók Éjszakájára. Szeptember 30-án, pénteken délután 15 órától a Bejczy Antal iRobottechnikai Központban (BARK) ismerkedhettek meg a mindig vidám, táncoló Cruzr robottal, aki még az arcát is képes megváltoztatni, de kipróbálhatjátok a robotlabirintust, valamint a Nao oktató robotok segítségével betekintést nyerhettek a robotprogramozásba, a kísérletező tanulásba, amellyel mind a logikus, az algoritmikus, mind az absztrakciós gondolkodás és a problémamegoldó készség is fejleszthető. Az EKIK orvosi robotika kutatócsoportja pedig a kutatási Da Vinci roboton mutatja be a legújabb fejlesztéseit, ízelítőt adva a minimál invazív sebészet legújabb módszereiből. Lesz helyszíni, 3D nyomtatás bemutató – meglepetés-ajándékkal.

A program előzetes jelentkezés nélkül látogatható 14:00 és 21:30 között.

Részletek

Devops with Docker & Kubernetes, K8S Secret management on Google Cloud

Kedves Felhő-rajongók!

Tudjátok, hogyan egyszerűsíthetitek a munkafolyamatokat a Docker és a Kubernetes használatával?

Vagy szeretnétek tanulni a K8s Secret management-jéről?

Csatlakozzatok hozzánk a következő online meetup-ra DevOps, Kubernetes és Docker témában!

Időpont: szeptember 22. du. 4 óra (CEST)

Agenda:

 • 16:00 DevOps with Docker, Kubernetes and other tools by Laura Morillo-Velarde Rodríguez
 • 16:25 Q&A
 • 16:30 Secret management in Kubernetes (2022 edition) + demo by Márk Sági-Kazár
 • 17:15 Q&A

Az előadások részletesebb leírásához kattints IDE.

Regisztrálj itt: https://gdg.community.dev/events/details/google-gdg-cloud-budapestpresents-dockerkubernetes-best-practices-gke-demo/

Online streaming itt: https://gdg.community.dev/j/za69s7msp5s8q/

Az előadások nyelve: angol
A részvétel ingyenes.

Ott találkozunk!

Üdvözlettel,
a szervezők

MEGHOSSZABBÍTVA! TDK ösztöndíj pályázati felhívás

A Neumann János Informatikai Kar ösztöndíjpályázatot hirdet a hallgatók kutatási tevékenységének támogatására, a Tudományos Diákköri Konferenciákon való részvételük támogatása céljából.
Jelen kiírásban a 2022/23 tanév őszi félévében, 5 hónapos időszakban, havonta 80 000 Ft szabadon felhasználható ösztöndíjra lehet pályázni.

A pályázatokat 2022. szeptember 22-ig lehet benyújtani.

További részletek elérhetőek a pályázati kiírásban:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Bosch Semester Opening Tour vol. 2

Folytatódik a Bosch Semester Opening Tour, a rendezvénysorozat 2. állomása:

Az önvezető járművek jövője témakör adja majd meg a kerekasztal beszélgetés fő irányvonalát 2022.09.22-én (csütörtökön) 18 órától a Kandó Kálmán Kollégium Bosch termében. 

weboldal címe: http://bgk.uni-obuda.hu/hu/bosch-tesla-tour-2022

Előadók:

 • Dr. Galambos Péter – Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK) igazgatóhelyettes, Bejzcy Antal iRobottechnikai Központ igazgatója
 • Dr. Kecskés Gábor – egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, MTA Fiatal Kutatók Akadémiájának társelnöke
 • Prof. Dr. Rajnai Zoltán – Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja, Magyarország nemzeti kiberkoordinátora
 • Serrano Viktor – osztályvezető – Vezetőt Támogató Rendszerek, Robert Bosch Kft.
 • Bazsó Gábor „Karotta” – A Totalcar újságírója, műsorvezető, online szakember 
 • Moderátor: Bakosné Diószegi Mónika – Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, egyetemi docens

A rendezvény ingyenes, helyi regisztrációval látogatható.

Az esemény végén napi nyereményjáték is lesz!

Yettel hackathon

Alakítsuk közösen az üzleti élet jövőjét, és találjuk meg a fenntartható siker titkát együtt a Yettel 2 fordulós hackathon rendezvényén! ☝️

Készülj fel a Yettel és a CraftHub három izgalmas kihívására! Jelentkezz egyedül vagy csapatban, és válassz egyet a megadott kihívások közül, amire október 30-ig kell beküldened megoldásodat. A zsűri döntése alapján a TOP 12 csapat vehet részt az offline fináléban!

🏁Online elődöntő: Október 10-30.
📆Offline döntő: November 9-10.

A legjobb csapatok értékes pénznyereményekben is részesülnek
🏆 4,500 € – Fődíj
🥇 2,500 € – Kihívás díjak
🏅 500 € – Közönségdíj

Részletek: https://bit.ly/3KQs1WZ
Regisztráció: https://bit.ly/3TNP0Wu
Csatlakozz a fő kommunikációs platformhoz: https://bit.ly/3TPg3kj 

Hungarian Software Testing Forum ingyenes részvételi lehetőség

A Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesület (Hungarian Testing Board) mint az International Software Testing Qualifications Board, azaz röviden ISTQB kizárólagos magyarországi tagszervezete, 2007-es fennállása óta több ezer, többségében fiatal magyar informatikus szakembernek, a világon vezető nemzetközi módszertan szerinti képesítés megszerzését tette lehetővé.

A színvonalas oktatás támogatása és vizsgáztatás mellett egyesületünk legfőbb célja a szoftvertesztelésnek, mint a szoftverminőség szempontjából kritikus tevékenységnek, illetve szakmának a hazai elfogadtatása, a szoftvertesztelői közösség építése. Ezen cél elérése érdekében többek között rendszeresen szervezünk nemzetközi konferenciákat, illetve országszerte szakmai találkozókat, workshopokat, meetup rendezvényeket.

Egyik további lépésként szeretnénk a szoftverminőség, a szoftveteresztelés terültén a hazai felsőoktatási intézményekben aktív, kiemelkedően tehetséges diákokat felkarolni, egyúttallehetőséget biztosítani számukra, hogy bejussanak a „nemzetközi vérkeringésbe“, színvonalas nemzetközi konferenciákon bővíthessék tudásukat – akár előadóként is.

A Hungarian Testing Board, röviden HTB, 2022-ben immár tizenkettedik alkalommal rendezi meg saját nemzetközi szakkonferenciáját, a Hungarian Software Testing Forum -ot ( https://www.hustef.hu/ ).

A korábbi évek hagyományaihoz híven egyesületünk a HUSTEF 2022 kapcsán a magyarországi informatikai karoknak felajánlja, hogy az intézményeikben tanuló, a fent leírtak szerint, a szoftverminőség, a szoftveteresztelés terültén aktív és kiemelkedően tehetséges , angolul kiválóan tudó diákjainak a konferencián történő ingyenes részvételét biztosítja maximum 15 főig. A konferencia 2022-ben október 5-6. között kerül megrendezésre.

Részvételi szándékukat kérem jelezzék a Dékáni Hivatalnak (titkarsag{kukac}uni-obuda.hu)