Adattudomány MSc

A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik képesek a különféle adattípusok sajátságainak és a komplex adathalmazok struktúrájának megértésére, a közöttük lévő kapcsolatok felismerésére, a nyers adatok szükséges transzformációs lépéseinek alkalmazására, a következtetések levonására és a való világ folyamatainak modellezésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzés leírása

A képzésről bővebb leírás itt érhető el: https://nik.uni-obuda.hu/2023-2024-tanevtol-indulo-tanterv-adattudomany-msc/

F-tanterv 2023. szeptembertől

 Levelező
2023.09.01-tőltanterv