Az Óbudai Egyetem is felkerült DIANA térképére

Egyetemünk három kutatólaborját is beválasztották a NATO DIANA (Észak-Atlanti Védelmi Innovációs Akcelerátor)-programjának fejlesztőközpontjai közé. Intézményünk szakemberei, kutatói, az 5G, a robotika, a katonai, valamint a kommunikáció területén végezetik majd a védelmi és polgári célú innovációk tesztelését. Mindez kiemelkedő presztízst, műszaki lehetőséget és tudástranszfert is jelent az Óbudai Egyetem számára.

A DIANA-program a NATO innovációt segítő rendszere, amely akcelerátorokon keresztül összeköti a kiválasztott tesztközpontokat. Az akcelerátorprogramot és tesztközpont-hálózatot arra használják, hogy összehozzák az induló vállalkozásokat a működési céllal felhasználók, tudósok és rendszerintegrátorok, hogy a védelmi szövetség számára kettős felhasználású megoldásokkal fejlesszék a Deep Tech-et. A NATO DIANA-programja által meghirdetett kihívások műszaki tesztelésébe is bevonják a tesztközpontokat, így egyetemünk részese lehet a legmodernebb műszaki és egyéb területeken történő védelmi és egyéb fejlesztéseknek.

A hat tesztközponti helyszínt (az ÓE mellett felsőfokú intézményként egyedül a Pécsi Tudományegyetem szerepel a programban) és VIKI NZrt-NOKIA Bell Lab Akcelerátori pályázatát hagyta jóvá a DIANA igazgatótanácsa. A DIANA-programban Magyarországot eddig mindösszesen kettő, a Zalazone Kft.-hez köthető tesztközpont képviselte.

Az ÓE DIANA programban résztvevő teszthelyszínei

Az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ Bejczy Antal Intelligens Robotikai Központ Magyarország és Közép-Európában meghatározó robotikai központja. További kutatóközpontok állnak rendelkezésre, amelyek az egészségügyi technológiákért, az informatikai fejlesztésért, az egészség-gazdaságtanért, a térinformatikáért, az irányítástechnikáért felelősek.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 5G laborja a területtel kapcsolatos technológiafejlesztést és tesztelést kínál, továbbá ugyanitt teljesítményelektronikai, szenzortechnológiai fejlesztési kapacitások is rendelkezésre állnak.

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Katonai infokommunikációs laborja a kar szakembereinek részvételével fogja a katonai infokommunikációs rendszerek tesztelési folyamatait elvégezni, illetve részt venni a fejlesztési alternatívák kidolgozásában.

Szeberényi Csilla