ÁLLÁSHIRDETÉS! Legyél oktatásszervező a NIK-en!

Óbudai Egyetem – Neumann János informatikai Kar – Dékáni Hivatal

Az álláshoz tartozó elvárások, lényeges feladatok:

 • tantárgyi követelmények közzétételének felügyelete
 • a specializáció indítások szervezése, adminisztrálása a BSc és MSc koordinátorok közreműködésével
 • tantervek változáskövetése, tantervek közzétételre küldése
 • tantárgyfelelősi lista karbantartása, egyeztetése, kapcsolattartás a társkarokkal
 • beiratkozás koordinálása, oktatásszervezési feladatok irányítása, együttműködve a kari Neptun rendszergazdával és az Oktatási Főigazgatóság Tanulmányi Irodájának vezetőjével vagy az általa kijelölt személlyel, valamint a kari honlap tartalomfelelősével
 • a szakmai gyakorlat kari koordinációja, a dokumentálás menedzselése
 • adatszolgáltatásban való aktív részvétel
 • akkreditációs anyagok, illetve az Oktatási Hivatal felé beadandó dokumentációk összeállításában való aktív részvétel

Állás, munka területe(i):

 • Adminisztráció, Asszisztens, Irodai munka

Szükséges tapasztalat:

 • 1-3 év gyakorlati tapasztalat

Egyéb feltételek (csak felvétel esetén):

 • büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

Szükséges végzettség:

 • felsőfokú iskolai végzettség

Szükséges nyelvtudás:

 • angol nyelv középfokú tárgyalási szintű ismerete

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

 • 1034 Budapest Bécsi út 96/b

Jelentkezés módja:

 • szakmai önéletrajz bérigény megjelöléssel
 • motivációs levél
 • a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratokat felvétel esetén eredetben bemutatni szükséges,
 • a kiválasztási eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztató az alábbi link alatt megismerhető: https://uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2022/01/Obudai_Egyetem_Nyilatkozat_szemelyes_adatok_kezeleserol_allashirdetesekhez_220103.pdf
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány (felvétel esetén eredetben bemutatni szükséges)
 • az e-mail tárgyában, kérjük feltüntetni a betöltendő pozíció megnevezését „Oktatásszervező” és az álláshirdetés azonosítószámát is: ÓE-NIK 1732/2022

A munkakör betöltésének várható időpontja:

 • elbírálást követően azonnal

Az önéletrajzok és a szükséges iratok benyújtásának határideje:

 • 2022. december 04.

A benyújtás módja:

 • elektronikus úton a hr@uni-obuda.hu e-mail címen keresztül

A munkáltatóval kapcsolatban további információ az Óbudai Egyetem honlapján: www.uni-obuda.hu szerezhető.

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Demonstrátori megbízásra a 2022/23 tanév II. félévére

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszeréről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2022/23 tanév II. félévére.

 I. Megpályázható helyek

A megpályázható tárgyak listáját a pályázati űrlap tartalmazza (link lejjebb). A havi ösztöndíj összege a foglalkoztatás mértékétől függően, a szabályzatban meghatározott 16.000, 32.000 vagy 48.000 Ft.

 II. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. legutolsó aktív félévében legalább 3,0 kreditindexet ért el,
 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

 III. Benyújtandó dokumentumok

 • Pályázati űrlap (letölthető innen), a kreditindex mezőt hagyják üresen;
 • Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 • Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése, tanulmányi eredmény részletezése a megpályázott tárgy[ak] által érintett témakörökből, szigorlat eredménye, illetve minden egyéb, amit figyelembe veendőnek ítél);
 • (Megj.: Kreditigazolást és utolsó aktív féléves indexmásolatot most nem kérünk, később intézzük).

IV. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt  2022. december 15. csütörtök 16.00 óráig Simon-Nagy Gabriella részére elektronikusan a <nagy.gabriella{kukac}nik.uni-obuda.hu> címre kell megküldeni.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási bizottság bírálja el a vizsgaidőszak végéig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

V. Kiegészítés

A sikeres pályázók a demonstrátori tevékenységük végzése mellett felvehetik és teljesíthetik a Demonstrátor felkészítés (NIWDF1HBNE) című, 3 kredites szakmai szabadon választható tantárgyat, amely a demonstrátori feladatokkal kapcsolatban ad jól hasznosítható tudást.

A demonstrátori tevékenység a foglalkoztatás mértékével arányosan elszámolható a kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat részeként.

A szakmai gyakorlat (nappali, esti és levelező munkarendű képzésben) egyéni vagy csoportmunkában teljesítendő,
BSc képzés esetén legalább 8 hétig tartó (320 igazolt munkaórát tartalmazó),
MSc képzés esetén legalább 6 hétig tartó (240 igazolt munkaórát tartalmazó) gyakorlat.

Kooperatív délután a Neumann karon

A délután folyamán a kooperatív képzésben részt vevő partnereink fognak bemutatkozni és ismertetni azt, milyen gyakorlati lehetőségeket biztosítanak hallgatóink számára. Minden kedves érdeklődőt várunk sok szeretettel!  

Helyszín: NIK BA épület F.09-es előadó

Időpont: 2022. december 01. 15:15-17:00

Program:

15:15 – 15:25 Köszöntő – Dr. Eigner György Dékán úr megnyitja az eseményt

15:25 – 15:40 Tájékoztató a kooperatív képzési formáról – Dr. György Anna összefoglalója

15:40 – 15:50 Green Baloon Ltd. bemutatkozása

15:55 – 15:55 Kérdések

16:00 – 16:10 Avaya bemutatkozása

16:10 – 16:15 Kérdések

16:20 – 16:30 WSH Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Kft. / ASH Szoftverház Kft bemutatkozása

16:30 – 16:35 Kérdések

16:35 – Kötetlen beszélgetés, további kérdések

A program módosítás jogát fenntartjuk!

Átadták a Neumann János Publikációs Díjakat

A Neumann János Publikációs Díj egy kari szintű elismerés, amely az adományozást megelőző évben a tudományos eredmények publikálásában kiemelkedőt alkotók számára adható. A díj három kategóriában nyerhető el: kezdő, szenior kutató, valamint hallgatói díj.

Ebben az évben a Kari Tanács javaslatára a Neumann János Informatikai Kar két oktatója és egy hallgatója kapta meg az elismerést, olyan személyek, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő kutatási és publikációs tevékenységet folytattak.

Szenior kutató kategóriában Prof. Dr. Pogány Tibor kapott elismerést, a Neumann János Informatikai Kar Alkalmazott Matematika Intézet egyetemi tanára, a Rijekai Egyetem professzor emeritusa. Szakterülete a determinisztikus és sztochasztikus jelek mintavételezése, speciális statisztikai függvények, analitikai egyenlőtlenségek. Az MTMT adatbázisában 167 folyóiratcikk szerzője, melyek közül 117 impakt faktorral rendelkezik, 15 egy szerzős. Kumulált impakt faktora 110 feletti, Q metrikája 67.9. Google Scholarban jegyzett összes idézésének száma 2205, mely szám az elmúlt 5 évben 1249-el növekedett. 2021-ben 12 publikációja jelent meg NIK affiliációjával, melyek közül 10 impakt faktorral rendelkező folyóiratcikk.

A kezdő kutató (35 évnél fiatalabb) kategóriában elismerésben részesült Lovas István, a Neumann János Informatikai Kar Kiberfizikai Rendszerek Intézet tanársegéde. Szakterülete a beágyazott rendszerek, a hardverprogramozás, multirotoros repülő platformok szabályozása kritikus helyzetekben. Az MTMT adatbázisában 14 publikáció szerzője, melyek közül 3 impakt faktorral rendelkező folyóiratcikk. A Q metrikája 4.24. Az elmúlt években 4 publikáció szerzője, melyek közül 3 folyóiratban megjelent közlemény, ebből kettő impakt faktoros, az egyiknek egyedüli szerzője.

A Hallgatói díjat ebben az évben Puskás Melánia kapta, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának mesterszakos hallgatója. Kutatási területe élettani folyamatok paraméterbecslése mesterséges intelligencia alkalmazásával. A hallgató az Élettani Szabályozások Kutatócsoportjában dolgozik Dr. Drexler Dániel András vezetésével, részt vesz az Óbudai Egyetem Kiberorvosi Kompetencia Központ projektjében is. A 2021-es Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciójában az orvosi informatika tagozatban első díjat érdemelt ki. 2021-ben két konferenciaközlemény első szerzője a témavezetője társszerzősége mellett, 2022-ben eddig további két publikációja jelent meg nemzetközi konferenciákon.

Kódolás Órája 2022

A Számítástechnika Oktatásának Hetén világszerte több helyen is megrendezik a Kódolás Óráját (Hour of Code), melynek célja, hogy egyidejűleg 100 millió diákot vezessenek be a programozás alapjaiba.

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán ingyenes rendezvényünkre hívjuk azon diákokat, akik nem rendelkeznek programozási ismeretekkel: egy innovatív, izgalmas informatika órán, egy játékos oktatási feladat megoldásával alapvető kódolási, logikai ismereteket szerezhetnek. Várjuk ugyanakkor a kezdő programozási ismeretekkel rendelkezőket is, a mentoraink segítségével személyre szabott tanulási lehetőséget biztosítunk mindenki részére!

A részvétel ingyenes, viszont előzetes regisztráció szükséges: https://forms.office.com/r/vjVSVaeZFr

Négy új NIK-es professzort avatott az Egyetem

Ebben az évben az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar négy oktatójának egyetemi tanári kinevezéséről döntött Novák Katalin köztársasági elnök. A professzori kinevezési okiratokat már szeptemberben megkapták az oktatók, az egyetemen pedig a november 21-i ünnepségen köszöntötték a professzorokat.

„Az Óbudai Egyetem tudományos rangját jelentős mértékben emeli, hogy immár 48 egyetemi tanár oktat és kutat az egyetemen” – emelte ki Prof. Dr. Kovács Levente rektor.

Az egyetemi tanárokat a sikeres pályázat után a köztársasági elnök nevezi ki. A habilitáció és hosszú oktatói tapasztalat mellett kiemelkedő, iskolateremtő tudományos teljesítmény is követelmény a cím birtoklásához. 


Új professzoraink:

Prof. Dr. Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, a Neumann János Informatikai Kar egyetemi tanára. A Magyar Tudományos Akadémia Anyagtudományi és Technológiai Bizottság, Anyaginformatikai Albizottságának elnöke. Korábban kutatási és nemzetközi rektorhelyettes, a Neumann János Informatikai Kar kutatási dékánhelyettese, valamint a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány megbízott főigazgatója, főigazgató-helyettese és tudományos munkatársa is volt. 

Prof. Szénási Sándor, a Neumann János Informatikai Kar Szoftvertervezés és fejlesztés Intézet egyetemi tanára. Korábban az intézmény jogelődjében, a Budapesti Műszaki Főiskolán is tanított. Oktat többek közt a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán, ahol egyetemi docens, majd adjunktus lett. A NIK Szoftvertervezés és fejlesztési Intézet, Szoftverfejlesztés és Mesterséges Intelligencia Intézeti Tanszék tanszékvezetője, (korábban intézetigazgató-helyettese), a specializáció, szakirány felelőse, a GPU Programozás Kutatócsoport és a CUDA Teaching Center vezetője. Részt vett az ÓE Üzemmérnök Informatikus képzés tantervének kidolgozásában.

Prof. Szilágyi László, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának docense, egyetemi tanári munkakörnek megfelelő feladatot lát el a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. Számos külföldi egyetemen tanított vendégoktatóként. Kiemelkedő kutatói tevékenységet lát el. A marosvásárhelyi UMFST Egyetemen doktori tárgyakat, az Óbudai Egyetemen és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen alap és mesterképzésen oktat. Doktori társ-témavezetésben is részt vesz az Óbudai Egyetem Alkalmazott és Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájában.

Prof. Mező István professzori munkakörnek megfelelő feladatot lát el Kínában, a Nanjing University of Information Science&Technology-n. Jelenleg a Neumann János Informatikai Karán is oktat. Kutatási területe a leszámláló kombinatorika és speciális függvények elmélete – mindkét témában könyvet is publikált. Kutatói tevékenysége során nyolc országban volt meghívott vendégprofesszor egyetemeken, kutatóintézetekben, továbbá 16 országban tartott előadásokat különböző konferenciákon, tudományos fórumokon. Idén a Journal of Inequalities and Applications című folyóirat szerkesztőbizottságába kapott meghívást.

Doktorandusz szemináriumok 2022 őszén

A Neumann János Informatikai Karon hagyományos a PhD teadélutánok rendezése, ahol a doktori képzésben részt vevő hallgató kollégák rendszeresen beszámolnak kutatási tevékenységükről a munkatársaiknak. A doktoranduszok számára a rendszeres visszajelzés komoly értékkel bír, a folytonos visszacsatolás által pontosítható a kutatás iránya, az alkalmazott módszertan, a prezentáció módja vagy éppen a disszertáció szövegezése. Ebben a félévben négy alkalommal biztosítunk lehetőséget a kollégáknak a kutatási területük bemutatására.

A tervezett előadások:

 • 2022. november 18. péntek, 16:00, F.09
  • Abdallah Benhamida: Human Bio-signal Acquisition & Analysis (Non-Invasive)
  • Farkas Attila: Mély gépi tanulási folyamatok vizsgálata párhuzamos és elosztott környezetben
  • Kiss Dániel: Tumorsejtek kollektív viselkedésének vizsgálata ágensalapú modellek alkalmazásával
 • 2022. november 24. csütörtök, 17:00, F.09
  • Emődi Márk: Felhő platformok gépi tanulásra alapozott új orkesztrációs módszerei
  • Lovas István: Multirotoros repülő platform szabályozása kritikus helyzetekben
  • Pintér Ádám: Forráskódok nyelvfüggetlen analízise GPU-n, gépi tanuláson alapuló technikával
 • 2022. november 28. hétfő, 16:00, F.09
  • Somlyai László: Mobilrobot környezetének valósidejű térképezése
  • Virágh Eszter: Nemlineáris rendszerek modellalapú irányításának
 • 2022. december 06. kedd, 16:00, F.09
  • Czakó Bence: Daganatos betegségek modell-alapú szabályozása
  • Rigó Ernő: MI-orientált felhő architektúrák információbiztonsága módszerei
  • Sipos Miklós: Blokklánc alapú technológiák és algoritmusok kutatása kiberbiztonsági és adatintegritási alkalmazásokhoz

Az eseményeken – a hagyományoknak megfelelően – közös teázásra invitáljuk a résztvevőket. Minden munkatársunkat, és a tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatókat szeretettel várjuk!

Őszi TDK a Neumann Karon – megnyitó

Az Óbudai Egyetem 56. Tudományos Diákköri Konferenciáján a Neumann János Informatikai Karon öt szekcióban, harminc pályamunkát mutattak be a hallgatók.

A TDK minden évben kiváló alkalmat biztosít arra, hogy a témájukban kutató és prezentáló fiatal előadók a hallgatótársaik és az Egyetem ipari partnerei előtt is bemutatkozzanak. Így volt ez a november 16-án megrendezett szekcióelőadásokon is – a közönség soraiban érdeklődő hallgatók, oktatók és cégvezetők, vállalati partnerek egyaránt helyet foglaltak.

A Neumann Kar szekcióit Dr. Eigner György dékán nyitotta meg, aki ünnepi beszédében elmondta, hogy a Karon régre visszanyúló története van a TDK-nak, amely minden évben egy fennkölt esemény az Egyetem életében. Kiemelte, hogy egy-egy ilyen konferencia létrejöttéhez sok ember összehangolt munkája szükséges, amely munkából azok a hallgatók veszik ki az oroszlánrészt, akik pályamunkát adnak be. Dr. Eigner György megemlítette azt is, hogy az Egyetem oktatói mellett az ipari partnerek támogatása is óriási segítséget nyújt egy ilyen nívós rendezvény létrejöttében.

A Neumann Kari Tudományos Diákköri Konferenciát 2022. őszén a Neumann Kar több ipari partnere is megtisztelte jelenlétével – így a gyémánt fokozatú, kiemelt támogatók, a Robert Bosch Kft., a Huawei Technologies Hungary Kft. és a Dekra Akademie Kft. képviselői, akik néhány mondatban köszöntötték is az előadó hallgatókat és az érdeklődő résztvevőket. A Konferencia megvalósulásának további, arany fokozatú partnerei az EPAM Systems Kft. és a Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.

Az ipari partnerek finanszírozásával ösztöndíjprogram indult, melynek célja a tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének támogatása, TDK konferenciákon való részvételük elősegítése. A 2022/2023-as tanév őszi félévében két hallgató részesül ösztöndíjban, Holecska Dávid és Rigó Árpád, akiket a konferencián emléklappal köszöntöttek a szervezők.

Dr. Vámossy Zoltán, a Neumann János Informatikai Kar Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke a megnyitón hangsúlyozta, hogy idén kiemelkedően magas minőségű dolgozatok mutatkozhatnak be a TDK-n, amelyek reményeik szerint a 2023. tavaszi országos megmérettetésben is részt vehetnek.

A megnyitót követően a hallgatók az alábbi öt, párhuzamosan rendezett tematikus szekcióban prezentálták tudományos eredményeiket, kutatás-fejlesztési tevékenységüket:

 • Egészségügyi informatika szekció
 • Informatika alkalmazások szekció
 • Képfeldolgozás és gépi látás szekció
 • Mesterséges intelligencia szekció
 • Szenzor- és kiberrendszerek szekció

A Neumann János Informatikai Kar TDK tevékenységét és konferenciáit támogatja a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt „Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása” című pályázata (NTP-HHTDK-22).Magyarország és a közép-európai térség az EU-ban, az EU a világban

Az Országgyűlés elnöke, az igazságügyi miniszter és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője idén is kiírta a “Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” c. pályázatot egyetemi, főiskolai hallgatók részére.

A pályázatra 30 év alatti magyarországi, illetve Magyarországgal szomszédos, magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények hallgatói pályázhatnak a kiírásban szereplő egyik témakörben magyar nyelven megírt, jeligés dolgozattal.

Felhívjuk szíves figyelmét a kiírásban közzétett függelékre, mely a pályázat formai követelményeivel és az adatkezeléssel kapcsolatosan tartalmaz lényegi információkat.

A pályaműveket, valamint a szükséges mellékleteket elektronikusan kell benyújtani az eupalyazat{kukac}parlament.hu címen.

A beküldési határidő: 2023. március 20.

A pályázat díjazottjai 500.000 Ft-ig terjedő pénzjutalomban, továbbá az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felajánlása jóvoltából értékes tárgyjutalomban részesülnek.

A pályázati kiírás pontos helye:
https://www.parlament.hu/web/guest/palyazati-kiirasok-tvig