Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban

Az Országgyűlés elnöke, az igazságügyi miniszter és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője idén is kiírta a “Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” c. pályázatot egyetemi, főiskolai hallgatók részére.

A pályázatra 30 év alatti magyarországi, illetve Magyarországgal szomszédos, magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények hallgatói pályázhatnak a kiírásban szereplő egyik témakörben magyar nyelven megírt, jeligés dolgozattal.

Felhívjuk szíves figyelmét a kiírásban közzétett függelékre, mely a pályázat formai követelményeivel és az adatkezeléssel kapcsolatosan tartalmaz lényegi információkat.

A pályaműveket, valamint a szükséges mellékleteket elektronikusan kell benyújtani.

A beküldési határidő: 2021. április 9. (péntek).

A pályázat díjazottjai számára 500.000 Ft-ig terjedő pénzjutalmat és többnapos brüsszeli tanulmányutat biztosítanak a kiírók – amennyiben a járványügyi körülmények ezt lehetővé teszik. A pályázati kiírás pontos helye:
https://www.parlament.hu/web/guest/palyazati-kiirasok-tvig

Záróvizsgával Kapcsolatos Információk

Módosítás: 2020.12.21.

Szakdolgozat

A 2020/21. tanév 1. félévben a járványhelyzetre tekintettel a szakdolgozatok beadása kizárólag elektronikus formában történik a Neptun rendszeren keresztül. A bíráló, a vizsgabizottság, és az ÓE archívuma is a digitális verziót kapja meg, mely megfelelt a plágium ellenőrzés során.

Feltöltési határidő: 2020. december 15. 23:59.

A feltöltéssel kapcsolatban bővebb információ a https://neptun.uni-obuda.hu/szakdolgozat oldalon érhető el.

A záróvizsgák időpontja: január 25-29 között, beosztás szerint.

Előrehozott záróvizsga: január 5.

A 11/2020. (XII. 14.) rektori utasításnak megfelelően a hallgatók, az oktatók és a munkatársak egészségének védelme érdekében a záróvizsgák online formában kerülnek lebonyolításra. Az online formában szervezett záróvizsga gördülékeny lebonyolítása, valamint a minőségbiztosítás érdekében a következő protokoll betartása került meghatározásra:

A vizsgáról kizárólag a záróvizsga-bizottság készíthet kép- és hangfelvételt, amit legkésőbb 2021. február 28-ig tárolhat. A hallgató eddig a határidőig, illetve az oklevél hivatalos átvételéig kérheti a felvétel megtekintését.

Általános szabályok

 1. A rektori utasításnak megfelelően törekedni kell a záróvizsga során nem megengedett eszközök használatának megakadályozására.
 2. A hallgató köteles a vizsgához szükséges technikai feltételeket, valamint a nyugodt környezetet biztosítani.
 3. A hallgató köteles a záróvizsga bizottság, vagy a jegyzőkönyv vezető kérésére magát személyi azonosító dokumentum felmutatásával igazolni.
 4. A hallgató a záróvizsgát a diplomamunka/szakdolgozat bemutatásával kezdi, erre legfeljebb 10 perc áll rendelkezésére. A prezentáció során a hallgató képernyőmegosztást alkalmaz. A bizottság kérheti a prezentáció rövidítését, összegzését. Ezután a vizsgabizottság kérdéseket tesz fel a diplomamunka/szakdolgozathoz kapcsolódóan. A prezentáció után a képernyőmegosztást ki kell kapcsolnia a hallgatónak.
 5. A diplomamunka/szakdolgozat védést a vizsgabizottságba beosztott összes hallgató végig hallgathatja (kivéve a titkosított dolgozat védését), vagy a védése után kiléphet.
 6. A sikeres védést követheti csak tételhúzás.
 7. A felelés a MS Teams rendszerben közzétett bizottsági táblázatokban szereplő sorrendben történik.
 8. A vizsgázó véletlenszám-generátorral kap egy tételt. Felkészülési idő nincs. Pár mondatban összefoglalja az adott témát, majd a vizsgáztatók kérdéseire azonnali válaszadás történik.
 9. A vizsgán a hallgató csak az előírás szerint használhatja a kamerát és a teljes képernyőt, emellett tőle a vizsgakörnyezet megmutatása bármikor kérhető.
 10. Tételhúzást követő technikai probléma esetén (pl. internetes kapcsolat megszakadása vagy akadozása, probléma a kép és/vagy hang továbbításában, stb.), amennyiben a kapcsolat nem állítható azonnal helyre, a bizottság két további ismételt alkalommal kezdeményezi a hallgató záróvizsgájának folytatását a hallgató újbóli hívásával. Ezt kétszer kell a bizottságnak megpróbálnia, ahol a két hívás között minimum 5 perc kell elteljen. A visszahívásokat a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A helyreállított kapcsolat után a bizottság nem a vizsgatételt vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó ismereteket kérdezi, hanem a szak tekintetében releváns más kérdéseket tehet fel a hallgatónak.
 11. Technikai probléma miatt végleg megszakadt vizsga nem minősül érdemjegyszerzési kísérletnek vagy eredménytelen vizsgának.
 12. Amennyiben egy hallgató a záróvizsga kezdetétől számított fél órán belül nem érhető el és a bizottság kétszer megismételte behívását (a két hívás között 15 perc szünetet tartva) eredménytelenül, a hallgató hiányzónak minősül. A hiányzó hallgató vizsgája nem minősül érdemjegyszerzési kísérletnek vagy eredménytelen vizsgának.
 13. A Teams rendszerben esetlegesen fellépő problémák orvoslásának és a záróvizsga lefolytatásának biztosítása érdekében a hallgató a kari Dékáni Hivatalvezetőnek előzetesen megküldi, hogy milyen alternatív platformot tud használni (pl. Skype, Viber, Messenger), valamint megküldi ezen az elérhetőségét.
 14. A technikai problémák elkerülése érdekében a záróvizsgára jelentkezett hallgatók kötelesek a Neptunban nyilvántartott elérhetőségüket (email cím, telefonos elérhetőség) ellenőrizni A hallgató vállalja, hogy azokban 2020. december 15. után változtatást nem eszközöl, illetve, ha saját maga módosítani nem tudja, akkor a változtatás iránti kérelmével legkésőbb 2020. december 15-ig fordul írásban a tanulmányi ügyintézőjéhez.
 15. A hallgató felelőssége és feladata, hogy olyan eszközről jelentkezzen be, mely alkalmas arra, hogy a záróvizsgakor használt alkalmazás a hang és képi átvitelt megfelelő minőségben egyaránt biztosítani tudja.
 16. A vizsga során a hallgató által használt helyiségben csak és kizárólag ő maga lehet jelen. Kivételt képeznek a speciális szükségletű hallgatók, amennyiben szóbeli kommunikációjukban akadályoztatva vannak, vagy a technikai eszközök kezelése számukra nem lehetséges: ilyenkor a segítő személy jelenlétéről a bizottság elnöke dönt, illetve felügyeli az ő közreműködését. A bizottság bármikor kérheti, hogy a hallgató a vizsgakörnyezetet kamerán keresztül azonnal mutassa be. Ha ennek a hallgató nem, vagy csak vonakodva, késlekedve tesz eleget, a vizsgát annak eredménytelen minősítésével a bizottság felfüggesztheti, és a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban kísérelhet meg új vizsgát.
 17. A hallgató vállalja, hogy a vizsga során kameráját nem kapcsolja ki, mikrofonját nem némítja el, nem használ a fülbe közvetlen közelről hangjelet továbbító eszközt (pl. headsetek, különféle fülhallgatók). A hallgató környezetét nem maszkolhatja, vagy bármilyen módon nem takarhatja ki például alternatív háttér beállításával.
 18. A hallgató nyilatkozik, hogy meg nem engedett eszközt vagy más személy segítségét a vizsga során nem vesz igénybe.
 19. A személyhez fűződő jogok védelme érdekében a vizsgáról sem a hallgató, sem a záróvizsga-bizottság nem készíthet sem képi sem hangfelvételt.

A záróvizsga helye

A záróvizsga helye az MS TEAMS ALKALMAZÁS. A záróvizsgára jelentkezett hallgatók meghívást kapnak az egyes záróvizsga-bizottságokba. Akinek van ÓE-s …@stud.uni-obuda.hu e-mail címe (amelyet minden aktív hallgató a support@uni-obuda.hu e-mail címen igényelhet) azokat felvesszük az egyes bizottságokba. Akinek nincsen ilyen, mert már korábban abszolvált, annak pedig meghívót küldünk a vizsgabizottság felületére a Neptunban megadott e-mail címére, és Guest (vendég) státuszban tud a kiküldött linken belépni.

Kötelező főpróba: záróvizsga-konzultáció

Záróvizsga konzultációval egybekötött technikai próbát a január 18-i héten tartunk. A pontos időpontról a specializáció felelősök Neptun üzenetben tájékoztatják az érintett hallgatókat. A részvétel kötelező! Kérjük, hogy erre az időpontra minden záróvizsgázni szándékozó készüljön fel, hogy mind a kamerát, mind a mikrofont és a képernyőmegosztást tesztelni tudja.

Akinek problémát okoz elérni a záróvizsga Teams felületet, az január 15-ig jelezze a specializáció felelősének, még a konzultációt megelőzően kérjen segítséget.

Az egyes specializációk záróvizsgájáért felelősök elérhetősége:

BSc

Informatikai biztonság és Rendszermérnök specializáció,
Kiberbiztonsági szakmérnök/szakember SZT:

Dr. Póser Valéria poser.valeria{kukac}nik.uni-obuda.hu

Vállalati információs rendszerek specializáció:

Dr. Holyinka Péter holyinka.peter{kukac}nik.uni-obuda.hu
Dr. Fleiner Rita fleiner.rita{kukac}nik.uni-obuda.hu

Beágyazott rendszerek és Mobil informatika specializáció:

IoT, beágyazott rendszerek és robotika specializáció

Dr. habil. Molnár András molnar.andras{kukac}nik.uni-obuda.hu,
Lovas István lovas.istvan{kukac}nik.uni-obuda.hu

Szoftverrendszerek fejlesztése specializáció,

Szoftvertervezés és –fejlesztés specializáció

Robotika specializáció (BSc),
Informatikai és automatizált rendszerek specializáció:

Dr. habil. Szénási Sándor szenasi.sandor{kukac}nik.uni-obuda.hu

IT Security and Systems Engineer Specialization:

Cloud service technologies and IT security specialization

Felhőszolgáltatási technológiák és IT biztonság specializáció

Dr. habil. Lovas Róbert lovas.robert{kukac}nik.uni-obuda.hu,
Balázsné Dr. Kail Eszter kail.eszter{kukac}nik.uni-obuda.hu

Big Data és üzleti intelligencia specializáció

Dr. Fleiner Rita fleiner.rita{kukac}nik.uni-obuda.hu

MSc

Robotics specialization,
Robotika specializáció,
Biomedical engineering specialization,
Orvosi mérnökinformatikai specializáció:

Dr. Eigner György eigner.gyorgy{kukac}nik.uni-obuda.hu

Kérjük a záróvizsgázókat, hogy prezentációjuk pontosított változatát 2020. január 15. 20 óráig töltsék fel a Moodle rendszerbe. A prezentációhoz ajánlott sablon az alábbi linken tölthető le.

Nők a Tudományban Kiválósági Díj pályázati felhívás

A Nature-díjas Nők a Tudományban Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével meghirdetett díj élő természettudományok és műszaki tudományok tématerületen, valamint kutatói tevékenység támogatásáért ítélhető meg.

A jelentkezés határideje: 2021. január 27.

Jelentkezni, illetve jelölést leadni a NaTE honlapján lehet.

SMART Egyetem Hallgatói Hackathon

Az Óbudai Egyetem hallgatói versenyt hirdet az innováció és a hallgatói szolgáltatások minőségének javítása jegyében. A koronavírus okozta járványhelyzetben előtérbe kerültek a távoktatást, online jelenlétet segítő megoldások.A verseny célja, hogy a hallgatói csoportok innovatív és gyakorlatban is implementálható megoldási modelleket dolgozzanak ki az alábbi három témakörben:

 • Online oktatást támogató megoldások fejlesztése, University 4.0;
 • Digitális Tanulmányi Osztály megtervezése és szolgáltatásai;
 • Beiskolázási program és platform fejlesztése;

A nevezett témákban a hallgatói csapatok egyetlen megkötése, hogy valós problémákra, igényekre, kihívásokra kínáljanak valóban implementálható, megvalósítható megoldásokat – melyeket az Óbudai Egyetem a későbbiek folyamán beépíthet saját működési modelljébe.

A verseny további célja a hallgatói innovációban rejlő potenciál kiaknázása, valamint a hallgatók érdekeinek érvényesítése az adminisztráció területén.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. december 4.

A beérkezett szakmai anyagok elbírálását követően az eredményhirdetésre a várhatóan 2020. december 15-én kerül sor.

A verseny díjazása:

 • I. helyezett csapat                     300.000 Ft
 • II. helyezett csapat                    200.000 Ft
 • III. helyezett csapat                   100.000 Ft
 • ZÖLDEGYETEM Különdíj            200.000 Ft

A pályázati feltételekről részleteket a versenyfelhívásban találhatnak.

A verseny a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00017 számú „Innovációs ökoszisztéma fejlesztése az Óbudai Egyetemen” projekt finanszírozásában valósul meg.

Ujvári János diplomadíj-pályázat

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiírt Ujvári János
diplomadíj-pályázatot hirdet, melynek célja a szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében.

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat arra motiválja a végzős hallgatókat,
hogy diplomadolgozatuk témáját szellemitulajdon-védelmi szempontból is
megvizsgálják. A hallgatók a pályázatírás közben megismerik a szellemitulajdon-védelem alapjait, betekintést kapnak eszközrendszerének
gazdasági és jogi vonatkozásaiba, és olyan tudásra tesznek szert, amit a
későbbiekben munkavállalóként, kutatóként vagy mérnökként is
hasznosíthatnak.

A pályázaton való részvétel során a hallgatók értékes szakmai képzést kapnak térítésmentesen, valamint szakmai támogatást pályázati anyaguk
elkészítéséhez. A legjobb pályázatok kategóriánként komoly anyagi
elismerésben részesülnek.

Az SZTNH a 2020/2021. tanév őszi félévében ismét meghirdeti az Ujvári János diplomadíj pályázatot, melynek információs anyagát levelünkhöz mellékelten küldjük. A pályázatról részletes információ az SZTNH képzési oldalán, valamint az alábbi pályázati felhívásban található.

TERVEZD MEG TE AZ OE KABALAFIGURÁJÁT!

Az Óbudai Egyetem hallgatói ötletpályázatot hirdet, melynek célja az egyetemi kabalafigura létrehozása a hallgatók által benyújtott tervek alapján, amely a jövőben valamennyi összegyetemi, valamint kari szervezésű eseményen és rendezvényen megjelenhet.

A győztes kabalafigurát plüssfigura formájában az ÓE ajándékbolt értékesítheti.


A tervpályázat 550.000 Ft összdíjazású, amely összeg a következőképpen oszlik meg:

🥇Első helyezett kabalafigura: 300.000 Ft
🥈Második helyezett kabalafigura: 150.000 Ft
🥉Harmadik helyezett kabalafigura: 50.000 Ft
🎖Közönségdíj: 50.000 Ft


A részletes pályázati felhívásért kattints az alábbi linkre!http://uni-obuda.hu/palyazat/kabalafigura

Hajrá, jó tervezést kívánunk!

BME-PANNON-HTE NetSkills Challange 2020

Tedd próbára számitógép-hálózatos tudásod!

Ha jártas vagy számítógép-hálózatok konfigurálása és üzemeltetése terén, akkor ne habozz, jelentkezz a BME-Pannon-HTE NetSkills Challenge 2020 országos versenyre, és nyerd meg a támogatók által tárgynyereményként felajánlott laptop, tablet, okostelefon vagy a 3 db Rasp­berry Pi 4 egyikét! A feladatok témája és nehézségi szintje alapvetően a Cisco CCNA, CCNA Security képzéseket, valamint az /Pv6 témakörét öleli fel, de magasabb szintű tudást és gyakor­latot (CCNP) vagy más témakör (/oT) ismeretét igénylő részfeladatokra is lehet számítani.


A verseny egyéni, 2 fordulós, magyar nyelvű, és nyitott minden magyarországi felsőoktatási intézményben tanulmányait folytató hallgató számára előzetes regisztráció után. A pandémiás helyzet miatt idén a verseny teljes mértékben VIRTUÁLISAN kerül megrendezésre! Így az on-line webes előszelekciót követően a 6 legjobb hallgató a döntőben mérheti össze tudását, amely szintén az Interneten keresztül kerül megrendezésre felhő környezetben kialakított virtualizált infrastruktúrán.
Az on-line webes előszelekció két részt tartalmaz, így az elméleti tudásra fókuszáló, kb. 50 kérdésből álló tesztet követően egy konfigurációs feladatot kell megoldani a Cisco Packet Tracer hálózati szimulátorban.
A döntőben virtualizált Cisco eszközökből álló hálózatot kell konfigurálni, valamint hibaelhá­rítással kapcsolatos feladatokat kell megoldani.
A döntőbe jutott versenyzők között a fentebb említett értékes tárgynyeremények, valamint a támogatók által felajánlott különdíjak kerülnek kiosztásra!


Regisztráció határideje: 2020. november 19., 12.00 óra
Első forduló: 2020. november 20., 13.00 – 17.00 óra között
Döntő: 2020. november 27., 10.00 – 13.00 óra között
Virtuális eredményhirdetés és díjátadó: 2020. november 27., 15.00 óra
További információk és regisztráció: https://bphns.hit.bme.hu

Huawei Technologies SEED’s program 2020. november 9-13

Kedves Hallgató!

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a Huawei Technologies SEED’s programjára, mely idén online formában kerül megrendezésre.

Az INGYENES online tréning angol nyelvű és 5 napig tart majd 2020. november 9-13. között. Sokrétű technológiai tanfolyamról van szó: 5G, kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, stb.

Ebben a periódusban vannak élő, online előadások és vannak eLearning platformról letölthetőek is (a témákról, időbeosztásról a csatolmányokban található információ).

A tréning végén egy vizsgát kell tenni, amelynek sikeressége esetén egy Huawei tanúsítványt és egy Huawei tabletet kapnak a hallgatók.

A jelentkezési feltételek egyszerűsítettek a korábbi évekhez képest, résztvevői maximum létszám nincs, korábbi SEEDs-esek is jelentkezhetnek.

A feltételek:

 • aktív állományú, egyetemi villamosmérnök vagy informatikus hallgató
 • igazolás az egyetemtől, a Neptunból,
 • életrajz (PDF-ben),
 • utolsó két félév tanulmányi eredményei a Neptunból,
 • maximum fél oldalas rövid motivációs levél arról, hogy miért érdekli a Huawei, a program.

Az angol nyelvű, emailes jelentkezéseket a mariann.krajczarne.gecse{kukac}huawei.com címre küldjék 2020. november 1-ig.

Az adatokat a HUAWEI a vonatkozó GDPR szabályok szerint kezeli és  az előírások szerint töröli azt.

További információk az alábbi linkeken érhetők el:

ABB Női mentorprogram

Kedves Hallgatók!

Az ABB Kft. immár hetedjére hirdeti meg műszaki egyetemi és főiskolai női
hallgatók számára az “ABB Női mentorprogram” elnevezésű
programját, mely mindig sikerrel zajlik.

A női mentorprogram célja, hogy erősítse a nők részvételét és növelje a
munkavállalási kedvüket műszaki területeken, és lehetőséget adjon, hogy a
női hallgatók már tanulmányaik során megismerkedhessenek egy nemzetközi cég termékeivel, szolgáltatásaival, működésével.

A pályázatra 2020. szeptember 23. és november 13. között lehet jelentkezni.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el.


A pályázat beadási határideje: 2020. november 13. éjfél.

A nyertes pályázók nevét az ABB Kft. 2020. december 11-ig közzéteszi a www.abb.hu weboldalon.