MEGHOSSZABBÍTVA! NIK Sportolói ösztöndíj pályázati felhívás

 1. Pályázat célja

Jelen ösztöndíjpályázat célja az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán tanuló, hazai, illetve, nemzetközi szinten élvonalbeli sportolói tevékenységet kifejtő hallgatók támogatása a hazai, illetve, nemzetközi szintű versenyre való felkészülés és versenyen való részvétel céljából.

 1. Az ösztöndíj formája

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, mely a hallgatói ösztöndíjak rendszere szerint, egy összegben kerül kifizetésre.

Az ösztöndíj keretösszege: 2 500 000 Ft

Az ösztöndíj összege: minimálisan 500 000 Ft – maximálisan 1 000 000 / fő.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 12 hónap, 2022. szeptember 26. és 2023. augusztus 31. között.

 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának azon hallgatói, akik az ösztöndíjas jogviszony kezdetekor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Az ösztöndíj egyéni támogatás, így a pályázat kizárólag egyénileg nyújtható be. Egy hallgató egy kiírásra egy pályázatot nyújthat be.

 1. Az ösztöndíjas jogviszony során teljesítendő kötelező vállalások

Az ösztöndíjas hallgató kötelezően vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban sportolói felkészülési és versenyzési tevékenységet végez, továbbá az Óbudai Egyetem dedikált PR kampányában és a sportolást népszerűsítő programjaiban részt vesz, mely során:

 • A hallgató megjelenik az Óbudai Egyetem PR és egyéb anyagaiban, sportolást népszerűsítő rendezvényein meghívás esetén részt vesz, beszámolót tart;
 • A hallgató felkészüléséről PR kampány keretében médiatermékek készülnek (pl. podcast, kisfilm);
 • A hallgató lehetőség szerint részt vesz egyetemek közötti versenyeken, amennyiben azok nem ütköznek az országos vagy nemzetközi bajnokságok programjaival, ahova a hallgató benevezett, vagy a szakági szervezet őt benevezte;
 • A hallgatónak kötelező részt vennie legalább egy hazai vagy nemzetközi megmérettetésen;
 • A hallgató versenyein az Óbudai Egyetem sportnagyköveti funkcióját ellátja, népszerűsíti az egyetemet, amennyiben a válogatott formaruha viselési kötelezettség lehetővé teszi, az Óbudai Egyetemre utaló ruházatot, vagy kiegészítőket visel;
 • Az ösztöndíjas időszak végén záró beszámoló keretein belül ismerteti eredményeit kisfilm formájában;
 • Az ösztöndíjas a teljes ösztöndíjas időszakban rendelkezik érvényes sportorvosi igazolással;
 • A Neumann János Szakkollégiumba való jelentkezés.
 1. Pályázat irányítója, lebonyolítása

A pályázat irányítója és szakmai lebonyolítója az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara. A benyújtott pályázatokat a Testnevelési Intézet Igazgatójából, a Kari Hallgatói Önkormányzat Elnökéből és a Kar dékánjából álló bizottság értékeli és rangsorolja, mely rangsor alapján a dékán dönt az ösztöndíj megítéléséről. A döntés ellen fellebbezésre, jogorvoslatra nincs mód.

 1. Pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2022. szeptember 15. – 2022. október 07. között lehet benyújtani.

 1. Pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázat elektronikusan a https://forms.office.com/r/9CKtfPEFYj webhelyen benyújtható.

 1. Pályázati dokumentáció

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz;
 • Sportolói felkészülési program kivonat és versenynaptár;
 • Igazolás az aktív sportolói jogviszonyról, valamint igazolt sportolói jogviszony igazolás;
 • Igazolás a tanulmányi eredményekről;
 • Hallgatói jogviszony igazolása;
 • A pályázó korábbi teljesítményét alátámasztó dokumentumok, igazolások;
 • Korábbi sportolói tevékenységek, eredmények igazolása.
 1. Az ösztöndíj felhasználása

Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon felhasználható.

 1. A pályázat érvényességének formai ellenőrzése, hiánypótlás

A pályázatok beérkezését követően azok formai ellenőrzésére kerül sor jelen pályázati felhívás 3. pontja szerint. A benyújtott pályázatok a benyújtási időszakon túli hiánypótlásának nincs helye.

 1. A pályázatok elbírálásának szempontjai

A benyújtott, formailag megfelelő pályázatok értékelése az alábbi szempontok szerint történik:

 • A pályázó korábbi teljesítménye, díjak, elismerések (max. 50 pont);
 • Tanulmányi eredmények (max. 30 pont);
 • Sportolói felkészülési program kivonat és versenynaptár (max. 20 pont).
 • Összesen legfeljebb 100 pont.
 • A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
 • A kiemelt olimpiai sportágakban való részvétel;
 • Az egyéni vagy kis létszámú csoportos sportágakban való részvétel.
 1. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése

Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem tesz eleget jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, az ösztöndíjas az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Amennyiben az ösztöndíjas a kötelező vállalásokat nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a pályázat irányítója dönthet a támogatás visszavonásáról, valamint a korábbi kifizetések kapcsán jogosulatlanul igénybevett támogatást állapíthat meg.

 1. További információk

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg és módosított pályázati felhívást jelentessen meg.

A pályázó a pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást Bacsa Dóra dékáni hivatalvezetőtől kaphat a bacsa.dora{kukac}nik.uni-obuda.hu email címen.