Szakmai szigorlat – változások!

Ezúton tájékoztatom a Szakmai szigorlat c. tárgyhoz tartozó módosításokról:

  1. A Szakmai szigorlat c. tárgyból nem lehet megajánlott jegyet szerezni 2021/2022 őszi félévétől kezdődően.
  2. A Szakmai szigorlat c. tárgy utólagos felvételére csak és kizárólag az utólagostárgyfelvételi időszakban van lehetőség (2021. február 19-ig), a JUTTÉR szerint előírt díj (5000 Ft/tantárgy) befizetésével. A kérelem a Neptunban érhető el.
  3. A Szakmai szigorlat c.tárgy utólagos leadására a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszak első 10 munkanapjáig (a méltányossági díj befizetése mellett) csak és kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a párhuzamosan felvett előkövetelményi tárgy érdemjegyét nem szerezte meg a hallgató.