Tanulmányi Ösztöndíjprogramot hirdet a Paks II. Zrt.

Kedves Hallgatók!

A Paks II. Zrt. ismét meghirdeti Tanulmányi Ösztöndíjprogramját.


A Paks II. Zrt. fő feladata a hazai nukleáris erőművi kapacitás hosszú távú fenntartása, amely az új paksi telephelyű atomerőművi blokkok létesítésének előkészítésével, a szükséges engedélyek megszerzésével, a beruházás kivitelezésével, majd az új blokkok üzemeltetésével valósul meg. E nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű feladat magas színvonalú ellátásához jól képzett szakemberekre és megfelelő szakmai utánpótlás biztosítására van szükség. A Paks II. Zrt. többlépcsős ösztöndíjprogramja lehetővé teszi a célzott szakmai orientációt, támogatja a bevonásra kerülő egyetemistákat1 tanulmányaik sikeres teljesítésében és – a Társaság aktuális foglalkoztatási lehetőségeinek figyelembevételével – hozzájárulhat egy stabil munkahelyen történő elhelyezkedéshez.

Az „Atomenergia -A biztos jövő” Tanulmányi Ösztöndíjprogram a pályázati eljárás során kiválasztott, alap- vagy mesterképzésben részt vevő egyetemi hallgatók számára már az ösztöndíjszerződés megkötésétől ösztöndíjtámogatást nyújt. A nyertes pályázók félévenként bruttó 300 ezer forint összegű ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíjasok – a nyitott pozíciók függvényében – szakmai gyakorlatot teljesíthetnek, csatlakozhatnak az egyedi technológiai, beruházási és projektmenedzsment ismeretek megszerzését célzó Mérnök leszek a Paks 11-nél programhoz, továbbá az ösztöndíjas időszakot követően, az aktuális munkaerő­felvételi lehetőségek szerint állásajánlatot kaphatnak.

A nyertes pályázóknak vállalniuk szükséges, hogy súlyozott tanulmányi átlaguk a támogatási időszak alatt is elérik a bekerülési szintet (3,5), továbbá minden tanulmányi félév végén írásban tájékoztatják a Paks II. Zrt.-t a félév sikeres teljesítéséről. A BSc képzésben tanulóknak ezen túlmenően – tanulmányaik befejezése előtt – nyilatkozniuk szükséges továbbtanulási szándékukról.


Az ösztöndíjprogram részletes pályázati kiírása és feltételei a https://paks2.hu weboldalon érhetők el. Kollégáink készséggel adnak további felvilágosítást, amennyiben az érdeklődők levelet küldenek az osztondij{kukac}paks2.hu e-mail címre.