Üzemmérnök-informatikus (alapképzés)

A képzésben résztvevők képesek műszaki informatikai alkalmazások és informatikai infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és adott szoftver platformon történő fejlesztésére, valamint azok adat- és programrendszereinek megismerésére.


A képzés általános leírása, képzési cél

A gyakorlatorientált üzemmérnök-informatikus képzés célja a mérnökinformatikus BSc képzéshez képest rövidebb idő alatt (6 félév) megszerezhető piacképes gyakorlati tudás megszerzése a hallgatók számára, ezáltal a hazai informatikus munkaerőpiacon egyre erősödő szakemberhiány csökkentése.  További cél olyan informatikai üzemmérnökök képzése, akik képesek műszaki informatikai alkalmazások és informatikai infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és adott szoftver platformon történő fejlesztésére, valamint azok adat- és programrendszereinek megismerésére, továbbá az ezekhez kapcsolódó feladatok megoldása szempontjából releváns tudásra tegyenek szert.
A képzés során a természettudományos alapismeretekhez képest nagyobb hangsúly helyeződik a gyakorlati órákra és a projektmunkákra. A szakmai gyakorlat egyéni vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél (így a kooperatív képzés keretein belül) vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább nyolc hétig tartó, 320 igazolt munkaórát tartalmazó projekt-struktúrájú gyakorlat.

Specializációk

Szoftvertervezés- és fejlesztés specializáció
Kiberbiztonsági specializáció

Kinek ajánljuk?

Akik gyakorlatorientált, tesztelő, rendszerüzemeltető vagy programozói munkakört kívánnak betölteni

Tantervek

2017/2018. tanévtől induló tanterv