Üzemmérnök-informatikus (alapképzés)

A képzésben résztvevők képesek műszaki informatikai alkalmazások és informatikai infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és adott szoftver platformon történő fejlesztésére, valamint azok adat- és programrendszereinek megismerésére.


Képzés leírása

A képzésről bővebb leírás itt érhető el: üzemmérnök-informatikus képzés

Specializációk

Az egyes specializációk évente, felváltva indulnak.

Szoftvertervezés és -fejlesztés specializáció
Kiberbiztonsági specializáció

Kinek ajánljuk?

Akik gyakorlatorientált, tesztelő, rendszerüzemeltető vagy programozói munkakört kívánnak betölteni

Továbbtanulási feltételek a NIK mérnökinformatikus MSc képzésen

Az óbudai Egyetem Felvételi Szabályzatának 2. melléklete szerint:

Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről: 

a. természettudományi alapismeretek (analízis, algebra, diszkrét matematika) 15 kredit;
b. gazdasági és humán ismeretek 5 kredit;
c. számításelméleti és programozási ismeretek (algoritmuselmélet, szoftvertechnológia) 10 kredit;
d. informatikai szakmai ismeretek (modellezés, számítógépes grafika és képfeldolgozás, adatbázisok, hálózati ismeretek, mesterséges intelligencia) 30 kredit 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.”

A nálunk továbbtanulni szándékozó üzemmérnök-informatikus szakos hallgatóink esetében a fenti 60 kreditből 30 kreditnyi ismeretet a mérnökinformatikus BSc képzésen közösen hallgatott tantárgyak tekintetében beszámítunk, a maradék 30 kreditet a következő tantárgyakból választva, azok teljesítésével lehet megszerezni (az üzemmérnök-informatikus tanulmányok alatt előre felvenni és teljesíteni általános kérvény beadásával lehet, vagy az MSc képzés első 2 félévével párhuzamosan): 

F-tanterv 2023. szeptembertől

Nappali
2023.09.01-tőlTanterv
TantárgykövetelményTTK

Korábbi tantervek

 Nappali
2019.09.01-tőlTanterv
2018.09.01-tőlTanterv

Ekvivalencia táblázat

BProf ekvivalencia tábla 2018-ban és 2023-ban indult tantervek között (pdf)