52. Tudományos Diákköri Konferencia

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK jelentkezési portálon (tdk.nik.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a konzulensének is engedélyeznie kell a jelentkezést 2020. október 22. (csütörtök) délig (12:00 óra).

A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: 35. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu). A dolgozatot – az Egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – november 12. (csütörtök) délig (1200 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell, amelyet a konzulensnek is támogatnia kell a kari TDK jelentkezési portálon: tdk.nik.uni-obuda.hu

Az 52. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetését 2020. november 25., szerda 17:00-ra tervezzük a 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. Aud. Max. előadóba.

Időpontok

október 22. 12:00

A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.nik.uni-obuda.hu/ ahol más kar esetében nik helyett a kar kódja szerepel) elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.

október 22.

A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

október 22.

A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 10 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, a zsűrik előzetes adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

október 29.

A kari TDT elnök eljuttatja a szekciók elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

november 12. 12:00

A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.

november 16. 12:00

Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.

november 17.

Az Óbudai Egyetem 52. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.

november 17.

A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének.

november 25. 17:00

Ünnepélyes eredményhirdetés (1034 Budapest Bécsi út 96/b. Aud. Max.)

Letölthető dokumentumok

Online önismereti tréning

Kedves Hallgató!

Életünk tudatos irányításának, céljaink megvalósításának elengedhetetlen feltétele személyiségünk, erősségeink és korlátaink minél behatóbb ismerete. Önismerettel nem csak saját tulajdonságainkról, céljainkról és törekvéseinkről tehetünk szert pontosabb képre, hanem társas kapcsolatainkról is, így a munkahelyi, párkapcsolati nehézségek megoldásában is segítségünkre lehet.

Ha szeretnéd jobban megérteni saját reakcióidat, viselkedésedet, érzelmeidet, akkor tarts velünk egy izgalmas belső utazáson, és regisztrálj online csoportos önismereti tréningünkre.

A tréninget a Microsoft Teams alkalmazáson keresztül online formában, három órás időtartamban tartják pszichológusaink, Koczor Nóra és Garda Ildikó az alábbi időpontban:

 1. szeptember 30. (szerda) 13:00-16:00

https://uni-obuda.hu/onismereti-trening-online-0930

Biztosítsd be a helyed még ma, hiszen a férőhelyek száma korlátozott. Jelentkezni a fenti linkekről elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével tudsz.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kiberbiztonsági szakmérnök / szakember képzés

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán 2 éves, a hazai felsőoktatásban akkreditált KIBERBIZTONSÁGI SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER képzésben vehet részt nappali és levelező képzési rendszerben.

Napjainkban, az informatikai rendszerek életünk minden területén teret hódítanak, aminek következtében a kevésbé érzékeny mindennapi adatainktól kezdve, a legkényesebb személyes adatainkig minden információ továbbításra vagy tárolásra kerül.

Mind az ipari vagy vállalati kutatások, mind a különböző tudományterületek számára nélkülözhetetlenné váltak a felhő alapú lehetőségek és szolgáltatások. Okos városokban és okos otthonokban élünk, különböző mobil platformokról vagy az internetről intézzük hivatalos ügyeinket és közösségi alkalmazásokon keresztül érintkezünk kollégáinkkal, ismerőseinkkel és barátainkkal.

Mivel minden rendszer csak annyira biztonságos, amennyire a leggyengébb láncszeme, teljes körű, mindenre kiterjedő védelemre lenne szükség, de éppen ez jelenti ma világszerte a legnagyobb kihívást, melyre válaszul létrehoztuk ezt a kiberbiztonsági szakirányú képzést.

 • A képzés szemeszterenként 14 hetes oktatási rendszerben folyik,
  • nappali képzési rendszerben naponta,
  • levelező képzési rendszerben péntek-szombati napokon.
 • A képzésben résztvevőknek a 4 szemeszter alatt 120 tanulmányi kreditpontot kell megszerezniük.
 • A szakirányú továbbképzés végén szakdolgozatot kell írni és megvédeni, valamint sikeres záróvizsgát kell tenni a diploma megszerzéséhez.

A képzésre jelentkezés feltételei

Szakmérnök képzés

mérnöki (BSc, MSc, vagy korábbi főiskolai vagy egyetemi) diploma

Szakember képzés

bármely felsőoktatási szakon szerzett BSc, vagy MSc, (korábbi egyetemi vagy főiskolai) oklevél

Képzési cél

A továbbképzés célja megismertetni a hallgatókkal az IT rendszerek biztonsággal kapcsolatos problémáit és hiányosságait, az azok megoldására alkalmazott korszerű módszereket és technológiákat, mindezt gyakorlati és praktikus készségekkel és alkalmazásokkal kiegészítve. Olyan mérnök-informatikusok képzésére törekszünk, akik képesek a modern IT rendszerekben felmerülő biztonsági problémák azonosítására, feltárására, a problémák megoldásához szükséges praktikus tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére, valamint a mélyebb elméleti alapokra (pl. kriptográfiára) épülő módszerek és rendszerek megértésére és alkalmazására.

Képzés helye

Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

Finanszírozási forma

Önköltséges, félévi költségtérítési díj összege: 380.000 Ft

Megszerezhető végzettség

Eredményes záróvizsga esetén hallgatóink oklevelet kapnak: Kiberbiztonsági szakmérnök/szakember megnevezéssel.

A képzés főbb területei

Tárgyak jellege Kredit
Alapismeretek és szakmai törzsanyag 60
Speciális szakismeretek 50
Szakdolgozat 10
Összesen 120

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje

A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint
számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index alapján és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.

Jelentkezés rendje

Jelentkezési lap

Munkarend
Név (személyi igazolványban szereplő)
Anyja neve
Születési hely
Születési idő
Lakcím
Értesítési cím
Jelenlegi munkahely neve és címe:
Neptun azonosító (ha van):
Mobil telefonszám
Email
Legmagasabb iskolai végzettség
A végzettség megnevezése
Az oklevelet kiállító oktatási intézmény
Oklevél kelte
Oklevél száma

Jelentkezési határidő

 • augusztus 15., illetve január 15.

A képzés indításának időpontja

 • szeptember, illetve február

További felvilágosítás a poser.valeria{kukac}nik.uni-obuda.hu e-mail címen kérhető.

Frissítve: 2022.07.20.

O365/Teams fiók létrehozása

Tisztelt Hallgatók!

Nagyon sok O365/Teams fiók létrehozására irányuló kérés érkezik közvetlenül az Informatikai Osztályra, amely okán szeretnénk jelezni azt, hogy O365 fiókot minden hallgató saját magának tud létrehozni, miután szabályosan beiratkozott, és a Neptun rendszerben a féléve aktív. A regisztrációt az https://o365.uni-obuda.hu felületen tudja elvégezni. Figyelem! Ha valaki már korábban regisztrált, akkor újból nem tud regisztrálni. Ha elfelejtette a jelszavát, vagy a fióknevét, akkor az alábbi felületen, Neptun azonosítást követve tud új jelszót kérni: https://o365.uni-obuda.hu/secure Az O365/Teams felületre a portal.office.com oldalon tudnak belépni érvényes fióknév és jelszó birtokában.

Tisztelettel,
Informatikai Osztály

O365/Teams fiók létrehozása

Tisztelt Hallgatók!

Nagyon sok O365/Teams fiók létrehozására irányuló kérés érkezik közvetlenül az Informatikai Osztályra, amely okán szeretnénk jelezni azt, hogy O365 fiókot minden hallgató saját magának tud létrehozni, miután szabályosan beiratkozott, és a Neptun rendszerben a féléve aktív. A regisztrációt az https://o365.uni-obuda.hu felületen tudja elvégezni. Figyelem! Ha valaki már korábban regisztrált, akkor újból nem tud regisztrálni. Ha elfelejtette a jelszavát, vagy a fióknevét, akkor az alábbi felületen, Neptun azonosítást követve tud új jelszót kérni: https://o365.uni-obuda.hu/secure Az O365/Teams felületre a portal.office.com oldalon tudnak belépni érvényes fióknév és jelszó birtokában.

Tisztelettel,
Informatikai Osztály

Óbudai Egyetem Reischl Gábor Kollégium Hallgatói Ötletpályázat

Kedves Hallgatók!

Szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani egy, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar által pályázatot.

 

Az ötletpályázaton való részvétel feltételei:

A pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a pályázat honlapján lehet majd megtenni. A pályázaton való részvétel díjmentes. A pályázaton részt vehet minden szakirányú egyetemi oktatásban részt vevő, Msc diplomával még nem rendelkező építész, építő alap- és mesterszakos hallgató, egyénileg vagy minimum 6 fős csapatban, melyből maximum 3 fő építész. A csapatokban támogató jelleggel kell az Óbudai Egyetem Karairól Msc diplomával még nem rendelkező alap- és mesterszakos hallgató bevonása. Javasolt minden alakuló teambe egy
közgazdasági tudományokat végző hallgató bevonása, a megtérülések és reális invesztációk bemutatásához!

 

A pályázat lebonyolításának időtáblázata:

Tervpályázat meghirdetése: 2020. szeptember 11.

Bevezető előadások – 2020. szeptember 11. 13.00- 15.00 Ybl Nagyelőadó

 • 13.00-13.30: Mivel is pályázzunk, miért is pályázzunk – Dr. habil. Anthony Gall egyetemi tanár
 • 13.30-15.00: „A KOLLÉGIUM” – előadás – Prof. Dr. Kiss Gyula, egyetemi tanár

Kérdések beküldésének kezdeti időpontja az ötletpályázattal kapcsolatban: 2020. szeptember 14., 24:00
Kérdések beküldésének véghatárideje az ötletpályázattal kapcsolatban: 2020. szeptember 18., 24:00
Pályázat beadásának kezdete: 2020. november 26., 12:00
Pályaművek beérkezésének véghatárideje: 2020. november 30., 16:00
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2020. december 11.
Pályázatra regisztrálni legkésőbb a beadás határideje előtt 30 munkanappal lehetséges.

 

A pályázat teljes szövege az alábbi linken érhető el.

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület Ötletbörze

A pályázat során egy új városrész fejlesztési tervét kell elkészíteni műszaki, gazdasági, szociológiai és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével. Többféle szakterületen tanuló hallgatókból összeállt csapatok jelentkezését várják, a munkát az IFK ingatlanfejlesztési szakemberei segítik. A fődíj 800.000 Ft pénzjutalom és egy utazás a legrangosabb nemzetközi szakmai kiállításra! Részletek az alábbi linken.

A különböző szakterületen tanulókból álló csapatok egymásra találásában szívesen segít kollégánk, Tóthné Téglás Tünde (teglas.tunde{kukac}kgk.uni-obuda.hu)