DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Demonstrátori megbízásra a 2022/23 tanév I. félévére

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszeréről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2022/23 tanév I. félévére.

 I. Megpályázható helyek

A megpályázható tárgyak listáját a pályázati űrlap tartalmazza (link lejjebb). A havi ösztöndíj összege a foglalkoztatás mértékétől függően, a szabályzatban meghatározott 16.000, 32.000 vagy 48.000 Ft.

 II. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. legutolsó aktív félévében legalább 3,0 kreditindexet ért el,
 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

 III. Benyújtandó dokumentumok

 • Pályázati űrlap (letölthető innen), a kreditindex mezőt hagyják üresen;
 • Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 • Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése, tanulmányi eredmény részletezése a megpályázott tárgy[ak] által érintett témakörökből, szigorlat eredménye, illetve minden egyéb, amit figyelembe veendőnek ítél);
 • (Megj.: Kreditigazolást és utolsó aktív féléves indexmásolatot most nem kérünk, később intézzük).

IV. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt  2022. június 10. péntek 16.00 óráig Simon-Nagy Gabriella részére elektronikusan a <nagy.gabriella{kukac}nik.uni-obuda.hu> címre kell megküldeni.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási bizottság bírálja el a vizsgaidőszak végéig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

V. Kiegészítés

A sikeres pályázók a demonstrátori tevékenységük végzése mellett felvehetik és teljesíthetik a Demonstrátor felkészítés (NIWDF1HBNE) című, 3 kredites szakmai szabadon választható tantárgyat, amely a demonstrátori feladatokkal kapcsolatban ad jól hasznosítható tudást.

A demonstrátori tevékenység a foglalkoztatás mértékével arányosan elszámolható a kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat részeként.

A szakmai gyakorlat (nappali, esti és levelező munkarendű képzésben) egyéni vagy csoportmunkában teljesítendő,
BSc képzés esetén legalább 8 hétig tartó (320 igazolt munkaórát tartalmazó),
MSc képzés esetén legalább 6 hétig tartó (240 igazolt munkaórát tartalmazó) gyakorlat.

Tavaszi TDK a Neumann Karon

Április 27-én rendezte az Óbudai Egyetem az 55. Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek részeként a Neumann János Informatikai Karon négy szekcióban összesen 25 pályamunkát mutattak be a nevezett hallgatók. A nézők között a hallgatótársak és érdeklődők mellett ipari partnerek képviselői is helyet foglaltak, támogatásukkal hamarosan ösztöndíjprogram indul a TDK-n résztvevő informatikus hallgatóknak.

Bővebben

SZTAKI Gyakornoki Programok

Kezdés: A hallgatóival egyeztetve, de legkorábban 2022. június. Júliusi, augusztusi kezdés is lehetséges.
Időtartam: 8 vagy 6 hetes gyakornoki szerződés BSc és MSc informatikus vagy egyéb mérnök hallgatóknak.
Munkavégzés helye: SZTAKI, Bp. 1111 Lágymányosi u. 11.
Jelentkezés határideje: 2022. május 27. A fennmaradó feladatokra pótjelentkezés: június 15.

A SZTAKI-ról röviden

A SZTAKI kiemelt hangsúlyt fektet a jövő kutatóinak, fejlesztő mérnökeinek kinevelésére. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a leendő szakemberek minél magasabb minőségű és a piaci igényekhez jobban igazodó képzést kapjanak, több hazai egyetemmel, kiemelten a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, valamint az Óbudai Egyetemmel állunk szoros kapcsolatban, hogy ismereteinket, kutatás-fejlesztési tapasztalatainkat átadjuk a hallgatóinknak.

Munkatársaink közül többen oktatói részvétellel, hallgatói programok támogatásával veszünk részt az egyetemi életben. Az elmúlt években számos diplomamunka, önálló labor, nyári szakmai gyakorlat, tudományos diákköri kutatómunka (TDK) és PhD. képzés zárult le sikerrel intézetünk közreműködésével. Szoftverfejlesztő gyakornokaink sikeres hazai és nemzetközi ipari projektekben kapnak tapasztalatszerzési, fejlődési lehetőséget.

A Hálózatbiztonság és Internet Technológiák Osztály (HBIT)

A részleg neve jól kifejezi a tevékenységi körét: biztonsági tervezéssel, teszteléssel és ellenőrzéssel, azonosítási megoldásokkal, etikus hackeléssel, incidenskezeléssel foglalkozunk. Profilunkba vág a webfejlesztés és tesztelés, php, java és python nyelven, az IaaS cloud fejlesztés, rendszer integráció.

Témáinkkal nem csak alkalmazói hanem tudományos szinten is foglalkozunk, elsősorban a biztonsági megoldások és a szoftver-keretrendszerek terén.

A SZTAKI HBIT gyakornoki programja

A Gyakornoki Program során a diákok fejleszthetik az informatikai infrastruktúratervezési és/vagy szoftver, alkalmazásfejlesztési tudásukat és akadémiai írási képességüket. A Gyakornoki Programot sikeresen teljesítők felvételt nyerhetnek a SZTAKI állományába változatos projektmunkákra megegyezés szerinti, rugalmas munkaidős pozíciókba. Részlegünk témakiírást és ahhoz vállalati konzulenst, eszközöket, fizetést biztosít szakdolgozat és diploma készítéséhez. Így az egyetem melletti munka egyben az egyetem befejezését is segíti. Diplomázást követően a tervezett Frissdiplomás Programban várjuk a leendő munkavállalóinkat, akik felvétele során korábbi gyakornokaink előnyt fognak élvezni.

Témakiírások

Informatikai biztonsági fehér és fekete listák összeállítása, publikálása és naprakészen tartása a cert.hu oldalon

A hallgató feladata összegyűjteni a világon jelenleg fellelhető és az információ biztonság terén a különféle szolgáltatók által használt fehér és fekete listákat (Spam, DNS, stb szűrő listák)

A listák összegyűjtése alapján osztályozni kell a következő módon:

 • fekete listák esetén
  • értelmesen naprakész adatokat tartalmazó listák (fehér lista)
  • elvault, nem releváns adatokat használó listák (fekete lista)
 • fehér listák esetén
  • értelmesen naprakész adatokat tartalmazó listák (fehér lista)
  • elvault, nem releváns adatokat használó listák (fekete lista)

Az így megkapott listák alapján ajánlást kell megfogalmazni, hogy mely listákat érdemes használni a szolgáltatóknak különböző szűrésekre. Az így összegyűjtött fehér és fekete listákat a www.cert.hu megfelelő oldalára el kell majd helyezni.

IPv6 hálózat megtervezése a SZTAKI-ban

A hallgató feladata, hogy feltérképezze a SZTAKI-ban jelenleg működő IPv4 hálózatot, majd ennek alapján tervezze meg az IPv6 hálózatot a jelenleg már egy-két vlan-ban használt eseteket is figyelembe véve.

 • A megtervezett rendszernek tartalmaznia kell:
 • A jelenlegi hálózati topológiát
 • A kiosztandó címtartományokat vlan-ok szerint
 • Az implementáció ütemezését, lépéseit
 • Az egyes lépések után szükséges tesztelési eseteket

Open source épületfelügyeleti informatikai rendszerek megvizsgálása és bevezetése a SZTAKI-ban

A hallgató feladata olyan open source épületfelügyeleti informatikai rendszer megoldási javaslat készítése, melynek során a jelenleg felügyelt és nem felügyelt épületüzemeltetés elengedhetetlen részeit képező eszközök központi felügyelete megvalósítható.

A feladat kapcsán a hallgató interjúkkal, stb. mérje fel, hogy milyen felügyelt, felügyelhető de mégsem felügyelt és jelenleg nem felügyelhető rendszerek üzemelnek (klíma, erősáram, tűzjelző, szellőző, beléptető, stb.). A kérdőív megvalósítása a hallgató feladata.

A felmérés alapján kiválasztott épületfelügyeleti informatikai rendszert amennyiben illeszthető, akkor illessze a jelenlegi (zabbix) felügyeleti rendszerhez.

Az épületfelügyeleti informatikai rendszerhez illessze a felügyelhető rendszereket. A nem felügyelhető rendszerek esetében jól dokumentáltan adja meg azon megoldási javaslatokat, amellyel a rendszerek illeszthetőek lesznek az új rendszerhez.

Hosting és colocation menedzsment rendszer migrációja

A hallgató feladata egy relációs adatbázisban nyilvántartott hosting környezet (szervertermek, rack szekrények, kiszolgálók, hálózati eszközök, erős- és gyengeáramú nyomvonalak) értelmezése, az adatkapcsolatok feltárása. Ebben segítséget nyújt a relációs környezetre épülő webes menedzsment környezet, illetve az ennek felhasználóival folytatott interjúk is.

Az elkészült felmérés alapján további feladat az adatok migrációja egy korszerű REST API interfésszel rendelkező, de eltérő adatmodellt használó hosting menedzsment webalkalmazásba (NetBox).

A migrációs alkalmazás megvalósítására javasolt programozási környezet a Python, azonban más – Linux környezetben futó – szoftver megoldás is számításba jöhet.

A hallgató felügyelete az adatok migrációjához szükgséges transzformációs módszer kidolgozása, valamint az azt megvalósító alkalmazás létrehozása, tesztelése, majd a bevezetésre kerülő rendszer éles adatmigrációja is. A végrehajtáshoz szükséges adatokat, illetve futtatási környezetet a SZTAKI HBIT biztosítja.

Közösségi média adatgyűjtő megoldás fejlesztése információbiztonsági riasztásokhoz

A hallgató feladata a Twitter közösségi hálózaton elérhető, információbiztonsági témájú megosztók feltárása, az általuk kibocsátott bejegyzések nyomkövetésére alkalmas scraping megoldás megtervezése és implementációja. A kialakításra kerülő megoldás csak nyíltan elérhető erőforrások (Twitter Web felület, ingyenes Twitter API) felhasználásával követi a biztonsági témájú megosztásokat, az üzenetek mellett az ezekben található URL-ek mögötti szöveges tartalom begyűjtésével. Kiemelt feladat a scraping tevékenységből származó HTTP kérések számának minimalizálása is.

A hallgató feladata a begyűjtött információk, valamint ezek közti kapcsolatok egységes tárolására alkalmas strukturált adatmodell (cél: NoSQL, MongoDB vagy Neo4j) kialakítása, valamint a folyamatos adatgyűjtő alkalmazás legalább funkcionális prototípus szintű implementációja, esetleges külső komponensek (pl.: NodeRED, Huginn) felhasználásával és integrációjával.

Az adatgyűjtő alkalmazás megvalósítására javasolt programozási környezet a Python vagy TypeScript, azonban más – Linux környezetben futó – szoftver
megoldás is számításba jöhet. A Twitter helyett, illetve mellett egyéb közösségi platform (LinkedIn, Facebook) feldolgozása is lehetséges. A végrehajtáshoz szükséges adatokat, illetve futtatási környezetet a SZTAKI HBIT biztosítja.

Desk research cloud és informatikai biztonság témában

A hallgató feladata tudományos kutatási asszisztensként tevékenykedni az osztály publikációinak írása során. A publikációk témakörei: kutatási cloudok, informatikai biztonság, informatikai infrastrukturák.

A hallgató irodalmak és adathalmazok összegyűjtését és összefoglalását, kivonatolását végzi a témavezető iránymutatásával, beleértve a kreatívabb értékelést és kritika megfogalmazását is.

Ez a gyakornoki téma azoknak kiváló, akik hosszabb távon PhD képzésben is gondolkodnak, mivel tapasztalatot szereznek az akadémiai írás képességében, valamint társszerzőként bekerülhetnek magasan értékelt folyóiratcikkekbe, amely minden doktori iskolai felvételnél előnyt jelent, és segíthet TDK dolgozatok megírásában is.

A jelentkezőknek kiváló angol nyelvtudásra és a szövegírás szeretetére, az arra való hajlandóságra lesz szüksége.

Kiválasztás folyamata

Jelentkezéshez emailben elküldött önéletrajzra van szükség, amely tetszőleges nyelvű és formátumú lehet, mert úgyis a tartalma a lényeg. A jelentkezőket felvételi beszélgetésre hívjuk.

Jelentkezés, információ

Önéletrajzodat, esetleges kérdéseidet erre az űrlapra várjuk:

https://forms.gle/uewcdKYyiMsUPiU79

Kérjük, hogy jelöld meg, mely témák érdekelnek (több is lehet), valamint azt, hogy optimálisan mikor kezdenél.A SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya (DSD) szakmai gyakorlati témát hirdet

Gráfbeágyazás modellek készítése és kipróbálása

A SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya (DSD), a SZTAKI-szótár, KOPI és más nyílt webes szolgáltatások fejlesztője. Bővebb információ rólunk itt:  http://dsd.sztaki.hu

Feladatok

A jelentkező feladata, hogy egy vagy több tudásgráfon MI beágyazási modelleket készítsen, és kipróbálja ezeket gyakorlati problémák megoldására, például hiányzó élek pótlására a gráfban, vagy entitások keresése a gráfban (Named Entity Linking).

 • Gráfbeágyazás készítő kódok gyűjtése, kipróbálása, adaptálása
 • Többféle gráfbeágyazás modell készítése a paraméterek variálásával
 • A modellek kipróbálása különféle gráf kiegészítési feladatokra, a használhatóságuk összehasonlítása

Követelmények

 • Python fejlesztői tudás
 • Jupyter Notebook használatának ismerete
 • Tudásgráfok elméleti ismerete
 • Alapvető gépi tanulási módszerek ismerete

Előnyök

 • RDF és SPARQL ismerete

A gyakorlat helyszíne

SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztály, XI. Lágymányosi u. 11.

Jelentkezni

Önéletrajzzal elektronikus úton Micsik András részére:  micsik@sztaki.hu email címre,valamint „cc”-ben: hr@sztaki.huWeb és frontend fejlesztő

A SZTAKI, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Elosztott Rendszerek Osztálya (DSD), a SZTAKI-szótár, KOPI és más nyílt webes szolgáltatások fejlesztője, “web és frontend fejlesztő” munkakörbe keres munkatársakat. Bővebb információ rólunk itt:  http://dsd.sztaki.hu .

Feladatok

Bekapcsolódás a SZTAKI DSD hazai és nemzetközi projektjei kutatás-fejlesztési feladataiba, elsősorban adatbázisok, adatrepozitóriumok, a webes felhasználói felületek, a szükséges API-k stb. fejlesztésébe, gondozásába. A munkakör magában foglalja új rendszerek tervezését a kezdet kezdetétől, a teljes implementációs és üzembeállítási folyamatban való részvételt, valamint a rendszerek dokumentációjának elkészítését is.

Elvárások

 • programozási gyakorlat az alábbi programnyelvek legalább egyikén: Python, Java, Javascript  
 • legalább angol középfokú nyelvtudás
 • precizitás a munkavégzésben
 • informatikus/villamosmérnök hallgató, és/vagy már megszerzett BSc. / MSc. diploma e diszciplínákban 

Előnyök

 • verzió követő rendszerek (pl. GIT), Redmine ismerete
 • reszponzív honlapok építésében szerzett tapasztalat
 • Linked Data és szemantikus web ismeretek
 • REST technológia ismerete
 • alapszintű Photoshop tudás
 • CMS (pl. Drupal) ismeret

Amit kínálunk

 • összeszokott, kiváló csapat, több évtizedes nemzetközi referenciákkal
 • hazai és nemzetközi projektekben való részvétel
 • korszerű fejlesztési módszertanok alkalmazása
 • tanulási, utazási, szakmai fejlődési lehetőség
 • jól megközelíthető iroda 
 • modern munkaeszközök és infrastruktúra

Munkavégzés helye

Budapest, XI. , Lágymányosi utca.

Jelentkezés módja

 Önéletrajzzal elektronikus úton Kovács László o.v. részére a laszlo.kovacs@sztaki.hu, valamint „cc”-ben a hr@sztaki.hu e-mail címen.

BOSCH BEST program

A Bosch BEST – Bosch Engineering Scholarship Team – Ösztöndíjprogramja lehetőséget biztosít ambiciózus, kiemelkedő szakmai és tanulmányi háttérrel rendelkező mesterképzés előtt álló/mesterképzésük első félévét végző diákoknak, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki tanulmányaikból.


A program két éves intervalluma alatt a cég mind pénzügyi, mind pedig szakmai támogatást biztosít a hallgatók számára, így az ösztöndíjprogram alatt az alábbi juttatásokban/lehetőségekben részesülnek a hallgatók:

·  Fix bruttó 350 000 HUF/hónap ösztöndíj támogatás
·  Dedikált szakmai mentor
·  Céges laptop
·  Különböző képzéseken, tréningeken és konferenciákon való részvétel
·  Szakmai és személyes fejlődés
·  Értekes kapcsolati tőke kiépítésének lehetősége

Jelentkezés és további információk: https://www.bosch.hu/karrier/tanulok-palyakezdok/tehetseggondozo-programok/

Különleges robotalkalmazások mesterkurzus a Bejczy Antal iRobottechnikai Központban

A robotok már régen nem csak a gyárakban termelnek, hanem egyre több váratlan helyen bukkannak fel, és segítik a munkánkat. A növénytermesztésben, élelmiszer feldolgozásban, vagy éppen egy gyógyszerkutató laboratóriumban működő robot ma még különlegesnek számít, de belátható időtávon belül rutinszerűvé válnak ezek az alkalmazások is. Ehhez azonban még van mit kutatni és fejleszteni, amiből kivesszük a részünket itt,  az Óbudai Egyetem Bejczy Antal iRobottechnikai Központban is. A Dr. Galambos Péter vezetésével működő kutatócsoport tevékenységébe nyújtunk betekintést az érdeklődő hallgatók számára egy három alkalmas mesterkurzus keretében. A laboratóriumi látogatással egybekötött előadások és bemutatók testközelből mutatják meg a kutatás-fejlesztés részleteit a robotokon túl kitekintve azokra a képfeldolgozást és mesterséges intelligenciát érintő területekre, amelyek lendületet adnak az újabb területek meghódításához. 

A háromalkalmas programsorozat tematikája és időpontjai:

2022.05.11. 17:30 – 19:00: Robotizálás és gépi intelligencia a gombatermesztésben

2022.05.12. 17:30 – 19:00: Valós tanítóadatok automatikus generálása a digitális ikerpár koncepció mentén  

2022.05.13. 16:30 – 18:00: A robotika legújabb kihívásai és más érdekességek

Helyszín: Bejczy Antal iRobottechnikai Központ, 1034 Budapest Bécsi út 96/b

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött – regisztrálni itt lehet. A három alkalom egymástól függetlenül is látogatható.   

A program a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-5 (Bolyai+) kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott támogatásával valósult meg.

Magyar Mérnökakadémia Alapítvány – Rubik Nemzetközi Alapítvány pályázat

A Magyar Mérnökakadémia Alapítvány – Rubik Nemzetközi Alapítvány pályázatot hirdet felsőéves egyetemi és főiskolai hallgatók külföldi nemzetközi konferenciákon-tanulmányúton, diplomamunka előkészítésen, félév áthallgatáson való részvételének támogatására.

A pályázati űrlap az alábbi linken érhető el.


20220406_hallgato_palyazat_kiiras

BOSCH HR workshop

Karrier Rád szabva

Az Óbudai Egyetem és a BOSCH együttműködés keretében workshop- ot hirdetünk HR témakörben! 

Előadó: Robert Bosch Kft. HR Business Partner
Időpont: 2022. Május 11. (Szerda) 18:00
Helyszín: Kandó Kálmán Kollégium, BOSCH – terem

Hogyan kezdj hozzá az álláskereséshez és mi segíthet abban, hogy olyan munkád legyen, amit igazán szeretsz?  
Az egyetem elsősorban a szakmai tudásodat alapozza meg, de legalább ilyen fontos az emberi oldalad is, hogy sikeres és elégedett legyél a munka világában. Ezen az interaktív előadáson az egyetemen tanultakat kiegészítheted egy kis pszichológiai, önismereti tudással és olyan gyakorlati tippekkel, eszközökkel, amiket másnap már egyedül is fogsz tudni alkalmazni a sikeres álláskeresés és karrierépítés érdekében.

Csatlakozz, tapasztalj, kérdezz, mi válaszolunk!

Regisztráció: https://kando-szakkoli.uni-obuda.hu/