Kiberbiztonsági szakmérnök / szakember képzés

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán 2 éves, a hazai felsőoktatásban akkreditált KIBERBIZTONSÁGI SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER képzésben vehet részt nappali és levelező képzési rendszerben.

Napjainkban, az informatikai rendszerek életünk minden területén teret hódítanak, aminek következtében a kevésbé érzékeny mindennapi adatainktól kezdve, a legkényesebb személyes adatainkig minden információ továbbításra vagy tárolásra kerül.

Mind az ipari vagy vállalati kutatások, mind a különböző tudományterületek számára nélkülözhetetlenné váltak a felhő alapú lehetőségek és szolgáltatások. Okos városokban és okos otthonokban élünk, különböző mobil platformokról vagy az internetről intézzük hivatalos ügyeinket és közösségi alkalmazásokon keresztül érintkezünk kollégáinkkal, ismerőseinkkel és barátainkkal.

Mivel minden rendszer csak annyira biztonságos, amennyire a leggyengébb láncszeme, teljes körű, mindenre kiterjedő védelemre lenne szükség, de éppen ez jelenti ma világszerte a legnagyobb kihívást, melyre válaszul létrehoztuk ezt a kiberbiztonsági szakirányú képzést.

  • A képzés szemeszterenként 14 hetes oktatási rendszerben folyik,
    • nappali képzési rendszerben naponta,
    • levelező képzési rendszerben péntek-szombati napokon.
  • A képzésben résztvevőknek a 4 szemeszter alatt 120 tanulmányi kreditpontot kell megszerezniük.
  • A szakirányú továbbképzés végén szakdolgozatot kell írni és megvédeni, valamint sikeres záróvizsgát kell tenni a diploma megszerzéséhez.

A képzésre jelentkezés feltételei

Szakmérnök képzés

mérnöki (BSc, MSc, vagy korábbi főiskolai vagy egyetemi) diploma

Szakember képzés

bármely felsőoktatási szakon szerzett BSc, vagy MSc, (korábbi egyetemi vagy főiskolai) oklevél

Képzési cél

A továbbképzés célja megismertetni a hallgatókkal az IT rendszerek biztonsággal kapcsolatos problémáit és hiányosságait, az azok megoldására alkalmazott korszerű módszereket és technológiákat, mindezt gyakorlati és praktikus készségekkel és alkalmazásokkal kiegészítve. Olyan mérnök-informatikusok képzésére törekszünk, akik képesek a modern IT rendszerekben felmerülő biztonsági problémák azonosítására, feltárására, a problémák megoldásához szükséges praktikus tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére, valamint a mélyebb elméleti alapokra (pl. kriptográfiára) épülő módszerek és rendszerek megértésére és alkalmazására.

Képzés helye

Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

Finanszírozási forma

Önköltséges, félévi költségtérítési díj összege: 380.000 Ft

Megszerezhető végzettség

Eredményes záróvizsga esetén hallgatóink oklevelet kapnak: Kiberbiztonsági szakmérnök/szakember megnevezéssel.

A képzés főbb területei

Tárgyak jellege Kredit
Alapismeretek és szakmai törzsanyag 60
Speciális szakismeretek 50
Szakdolgozat 10
Összesen 120

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje

A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint
számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index alapján és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.

Jelentkezés rendje

Jelentkezési lap

Munkarend
Név (személyi igazolványban szereplő)
Anyja neve
Születési hely
Születési idő
Lakcím
Értesítési cím
Jelenlegi munkahely neve és címe:
Neptun azonosító (ha van):
Mobil telefonszám
Email
Legmagasabb iskolai végzettség
A végzettség megnevezése
Az oklevelet kiállító oktatási intézmény
Oklevél kelte
Oklevél száma

Jelentkezési határidő

  • augusztus 15., illetve január 15.

A képzés indításának időpontja

  • szeptember, illetve február

További felvilágosítás a poser.valeria{kukac}nik.uni-obuda.hu e-mail címen kérhető.

Frissítve: 2022.07.20.