Alkalmazott matematikus (MSc)

A mai tipikusan inter- és multidiszciplináris munkakörnyezetben nagy szükség van erős elméleti alapokkal rendelkező, a műszaki alkalmazások körében felmerült matematikai problémák elemzésére és hatékony megoldására képes szakemberekre. Az alkalmazott matematikus mesterszakunk a műszaki matematika szakiránnyal az országban egyedülálló, hiánypótló képzést jelent ezen a területen.


Az alkalmazott matematika a matematika egy olyan területe, amely a műszaki- és természet-tudományokban, az iparban és gazdaságban alkalmazott matematikai módszerekre koncentrál, a felmerülő problémákat modellezi, modellek segítségével elemzi és tanulmányozza, megol­dásukra módszereket fejleszt és alkalmaz, és algoritmikus eszközöket nyújt a vizsgálatukhoz.

Az alkalmazott matematikusok általában vegyes összetételű csoportokban dolgoznak, ahol a feladatuk a matematika „kibányászása” az adott projektből. A tőlük elvárt fontosabb képességek a következők:

– Modellezési és probléma megoldási képességek eltérő és változó területeken.

– Alkalmazások iránti érdeklődés, tudás és rugalmasság.

– Számítógépes tudás és tapasztalat.

– Írásbeli és szóbeli kommunikációs képességek.

– Erős absztrakciós és elemző képesség, logikus gondolkodás.

Az alkalmazott matematikus képzés ennek megfelelően három fontos területre koncentrál:

– Matematikai, elsősorban modellezési és algoritmizálási ismeretek.

– Számítógépes ismeretek (programozás, HPC ismeretek, számítógépes grafika, stb.)

– Csoportmunkában elsajátított alkalmazási és modellezési ismeretek.

Az Óbudai Egyetem alkalmazott matematikus MSc képzése a mérnöki alkalmazási területekre koncentrál, felhasználva az egyetem műszaki karainak szakmai hátterét, ipari kapcsolatait. A szakon végzettek képesek lesznek:

– a műszaki problémák matematikai modellezésében hatékonyan együttműködni fejlesztőmérnökökkel,

– az innovatív mérnöki gyakorlatban előforduló problémák matematikai megoldására,

– a műszaki életben előforduló problémák numerikus megoldására,

– számítógépek hatékony alkalmazására.

Az alkalmazott matematikus MSc szakra bármely BSc vagy MSc oklevéllel rendelkező hallgató jelentkezhet.  Az elsajátítandó tudás tekintetében a matematika, alkalmazott matematika, informatikus, fizikus és mérnök végzettséggel rendelkező hallgatók előnyt élveznek az alkalmazási és/vagy az informatikai ismeretek területén.

F-tanterv 2023. szeptembertől

NappaliEsti
2023.09.01-tőlTantervTanterv
TantárgykövetelményTTKTTK

Korábbi tantervek

 NappaliEsti
2019.09.01-tőlE-tanterv 
2018.09.01-tőlE-tantervE-tanterv
2017.09.01-tőlE-tantervE-tanterv
2014.09.01-tőlD-tantervD-tanterv
2013.09.01-tőlD-tantervD-tanterv

Képzés leírása

A képzésről bővebb leírás itt érhető el: https://nik.uni-obuda.hu/2017-2018-tanevtol-indulo-tanterv-alkalmazott-matematikus-msc/