Bourses France Excellence Hongrie

Francia állami ösztöndíjakra – Bourses France Excellence Hongrie – lehet jelentkezni 2024. február 28-ig.

Háromféle ösztöndíjra lehet pályázni Franciaországba:

  1. Mesterszakon 10 hónapos ösztöndíj: https://www.hongrie.campusfrance.org/hu/france-excellence-hongrie-osztondijak-mesterszak-20242025
  2. Doktori ösztöndíj 1-6 hónap között: https://www.hongrie.campusfrance.org/hu/france-excellence-hongrie-osztondijak-doktori-20242025
  3. Kutatói ösztöndíj 2 hét-3 hónap között: https://www.hongrie.campusfrance.org/hu/france-excellence-hongrie-kutatoi-osztondijak-2024

A pályázatokat francia vagy angol nyelven lehet benyújtani. A részletekért látogassanak el a Campus France Hongrie honlapra a megadott linkekre kattintva.

PROOF OF CONCEPT (PoC) PÁLYÁZAT

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központja (EKIK) pályázatot hirdet kutatási ötletek piaci hasznosításához szükséges pénzügyi támogatására és mentorálására.

A PoC programhoz azok az egyetemi jogviszonnyal rendelkező kutatók/oktatók/hallgatók, illetve az általuk vezetett csapatok nyújthatták be a pályázatot, akik az egyetemen végzett kutatás-fejlesztési tevékenységük keretében már előre mutató eredményeket értek el, valamint olyan új, ígéretes kutatás-fejlesztési ötlettel bírnak, aminek a megvalósításához, a piaci lehetőségek és technológiai működőképesség bizonyításához támogatásra, vagy mentorálásra van szükségük. 

Szakmai támogatások: 

● mentorálás 
● üzletfejlesztés 
● iparjogvédelmi tanácsadás 
● szellemi tulajdon védelmi költségek átvállalása 
● a feltalálók részére bér 
● szolgáltatások kifizetése 
● prototípus előállításához szükséges anyagköltség és komplex mechatronikai elemek külső terveztetése, bérgyártatása 
● A pályázat keretei között az egyetem támogathatja cég létrehozását, amibe az egyetem befektethet, részesedést vásárolhat. 

Maximális támogatási összeg: több millió forint. 

A pályázati adatlap az alábbi linken található.  
 
A pályázati feltételekről részletek a versenyszabályzatban találhatóak. 

Beadási határidő: november 3 24:00!

Eredményhirdetés: 2023.11.06.

A további kérdéseket az innovacio@uni-obuda.hu e-mail címre várjuk. Ezen kívül munkaidőben telefonon a +36-1/666-5623 telefonszámon állunk szíves rendelkezésre.  
 
A pályázatok angol nyelven is benyújthatók.  
 
Applications for the PoC can be submitted in English as well. 

2023/2024. évi Budapest Ösztöndíj Program

A Program célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat, az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve a Fővárosi Önkormányzat többségi befolyása alatt álló, közszolgáltatást végző gazdasági társaságok (továbbiakban: fogadó szervezetek)tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás és közszolgáltatások rendszerét.

A Program célkitűzése, hogy a pályázók olyan témában kutassanak, majd írjanak tanulmányt az ösztöndíjas tevékenységhez kapcsolódóan, ami újszerű, előremutató, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns, illetve hasznosítható a továbbiakban.

A Programban egyidejűleg legfeljebb 20 fő felsőfokú tanulmányait folytató, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, nappali tagozatos hallgató vehet részt, aki:

  • valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonnyal áll;
  • a jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben átlagosan legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
  • angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
  • vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatta mentorral egyeztetett ütemterv alapján hetente legalább 20 órában (ebből hetente legalább 10 órát a fogadó szervezetnél eltöltve) a rábízott, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns kutatási feladatokat ellátja;
  • vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60 000 karakter (másfél szerzői ív lábjegyzetek nélkül) terjedelmű tanulmányt készít a fogadó szervezetek által megadott, mentor által jóváhagyott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a mentora ötfokozatú skálán, írásbeli indoklással értékel;
  • vállalja, hogy az előírt követelmények nem teljesítése esetén, a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó, kiutalt ösztöndíjat visszafizeti.

A Programban részt vevő hallgatók részére nettó havi 100.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.

A Program pályázata 2023. június 10-i jelentkezési határidővel kerül meghirdetésre a www.budapest.hu oldalon.

Dokumentumok

A pályázati kiírás és a szükséges dokumentumok letölthetők az alábbi linkről.

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjpályázatok

Az idei évben is meghirdetésre kerültek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjpályázatai, mely kiírások elérhetőek az NKFIH oldalán, illetve egyetemünk ÚNKP oldalán: https://uni-obuda.hu/unkp-2023/

A 2022/2023. tanévben is pályázhatnak alapképzésben résztvevő, tanulmányaikat megkezdeni tervező, illetve mesterképzésben tanuló és azt megkezdeni tervező hallgatók, valamint doktoranduszok, doktorjelöltek és posztdoktorok.

További információk az Egyetem oldalán, illetve az NKFIH által létrehozott weboldalon találhatók.

SZTAKI Gyakornoki Program

A SZTAKI-ról röviden

A Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) tagja, az ország legnagyobb és legsikeresebb informatikai kutatóintézete. A SZTAKI a tágan értelmezett informatika tudományának műhelye, az információtechnológia, számítástudomány és rokonterületei nemzeti kutatóbázisa.

A SZTAKI gyakornoki programja

A SZTAKI kiemelt hangsúlyt fektet a jövő kutatóinak, fejlesztő mérnökeinek kinevelésére. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a leendő szakemberek minél magasabb minőségű és a piaci igényekhez jobban igazodó képzést kapjanak. Több hazai egyetemmel állunk szoros kapcsolatban, hogy ismereteinket, kutatás-fejlesztési tapasztalatainkat átadjuk a hallgatóinknak.

A Gyakornoki Program során a diákok fejleszthetik a felhívásban szereplő téma elsajátítását és a gyakorlatban való megismerését.

A SZTAKI Hálózatbiztonság és Internet Technológiák Osztály nyári szakmai gyakornoki programjai

IPv6 bevezetés tervezése

Zabbix felügyeleti szoftver frissítése, új pluginok írása, template-k testreszabása

Tudományos kutatás cloud security témában

Automatizált kártékony e-mail elemzés és bizonyítékrögzítés

Rendszer leíró előállítása hálózati viselkedés megfigyelésével

HunCERT Security Feed szindikációs platform IntelMQ alapon

Felhő alapú konfigurációmenedzsment (GitOps) környezet kialakítása GitLab CD és OpenStack felhő platformon


A SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium nyári szakmai gyakorlati programjai

Kvadkopter dinamikus modelljének meghatározása gépi tanulással

Modell prediktív pályakövető szabályozó tervezése autonóm földi járművek számára

Navigáció dinamikus környezetben


A SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium nyári szakmai gyakornoki programjai

Mobilrobotra szerelt kollaboratív robotkar felkészítése pakolási feladatokra

Moduláris szerelési platform kialakítása robotos és kollaboratív (ember-robot) szerelési feladatra

Ujvári János diplomadíj-pályázat

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ujvári János diplomadíj-pályázatot hirdet, melynek célja a szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében.

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat arra motiválja a végzős hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját szellemitulajdon-védelmi szempontból is
megvizsgálják. A hallgatók a pályázatírás közben megismerik a szellemitulajdon-védelem alapjait, betekintést kapnak eszközrendszerének gazdasági és jogi vonatkozásaiba, és olyan tudásra tesznek szert, amit a későbbiekben munkavállalóként, kutatóként vagy mérnökként is hasznosíthatnak.

A pályázaton való részvétel során a hallgatók értékes szakmai képzést kapnak térítésmentesen, valamint szakmai támogatást pályázati anyaguk
elkészítéséhez. A legjobb pályázatok kategóriánként komoly anyagi
elismerésben részesülnek.

A pályázatról részletes információ az SZTNH képzési oldalán, valamint az alábbi pályázati felhívásban található.