NOKIA Bell Labs Prize call for proposals

We are letting you know that we have just opened the call for submissions for the 2023 Nokia Bell Labs Prize. The Bell Labs Prize gives researchers around the globe the chance to collaborate with world-renowned Nokia Bell Labs researchers and to shine a spotlight on their innovations, showing their potential to manifestly change the way we live, work and communicate.

The three winners will receive awards of $100,000 (grand prize), $50,000 (second prize) and $25,000 (third prize). All prize monies will be paid directly to the winners via electronic transfer to be spent as they wish. Additionally, throughout the process, Nokia Bell Labs may engage with any contest participant who has a unique proposal or idea to explore possible collaboration opportunities.

We’re seeking novel proposals in any field of science, technology, engineering and mathematics that have the potential to redefine the limits of today’s technologies and profoundly shape the future.

Contestants must own their ideas and meet the eligibility requirements. The deadline to enter the contest is April 21, 2023. For more information, visit the Bell Labs Prize website.2023_Bell_Labs_Prize_A4_ext-small

Magyarország és a közép-európai térség az EU-ban, az EU a világban

Az Országgyűlés elnöke, az igazságügyi miniszter és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője idén is kiírta a “Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” c. pályázatot egyetemi, főiskolai hallgatók részére.

A pályázatra 30 év alatti magyarországi, illetve Magyarországgal szomszédos, magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények hallgatói pályázhatnak a kiírásban szereplő egyik témakörben magyar nyelven megírt, jeligés dolgozattal.

Felhívjuk szíves figyelmét a kiírásban közzétett függelékre, mely a pályázat formai követelményeivel és az adatkezeléssel kapcsolatosan tartalmaz lényegi információkat.

A pályaműveket, valamint a szükséges mellékleteket elektronikusan kell benyújtani az eupalyazat{kukac}parlament.hu címen.

A beküldési határidő: 2023. március 20.

A pályázat díjazottjai 500.000 Ft-ig terjedő pénzjutalomban, továbbá az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felajánlása jóvoltából értékes tárgyjutalomban részesülnek.

A pályázati kiírás pontos helye:
https://www.parlament.hu/web/guest/palyazati-kiirasok-tvig

MEGHOSSZABBÍTVA! NIK Sportolói ösztöndíj pályázati felhívás

 1. Pályázat célja

Jelen ösztöndíjpályázat célja az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán tanuló, hazai, illetve, nemzetközi szinten élvonalbeli sportolói tevékenységet kifejtő hallgatók támogatása a hazai, illetve, nemzetközi szintű versenyre való felkészülés és versenyen való részvétel céljából.

 1. Az ösztöndíj formája

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, mely a hallgatói ösztöndíjak rendszere szerint, egy összegben kerül kifizetésre.

Az ösztöndíj keretösszege: 2 500 000 Ft

Az ösztöndíj összege: minimálisan 500 000 Ft – maximálisan 1 000 000 / fő.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 12 hónap, 2022. szeptember 26. és 2023. augusztus 31. között.

 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának azon hallgatói, akik az ösztöndíjas jogviszony kezdetekor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Az ösztöndíj egyéni támogatás, így a pályázat kizárólag egyénileg nyújtható be. Egy hallgató egy kiírásra egy pályázatot nyújthat be.

 1. Az ösztöndíjas jogviszony során teljesítendő kötelező vállalások

Az ösztöndíjas hallgató kötelezően vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban sportolói felkészülési és versenyzési tevékenységet végez, továbbá az Óbudai Egyetem dedikált PR kampányában és a sportolást népszerűsítő programjaiban részt vesz, mely során:

 • A hallgató megjelenik az Óbudai Egyetem PR és egyéb anyagaiban, sportolást népszerűsítő rendezvényein meghívás esetén részt vesz, beszámolót tart;
 • A hallgató felkészüléséről PR kampány keretében médiatermékek készülnek (pl. podcast, kisfilm);
 • A hallgató lehetőség szerint részt vesz egyetemek közötti versenyeken, amennyiben azok nem ütköznek az országos vagy nemzetközi bajnokságok programjaival, ahova a hallgató benevezett, vagy a szakági szervezet őt benevezte;
 • A hallgatónak kötelező részt vennie legalább egy hazai vagy nemzetközi megmérettetésen;
 • A hallgató versenyein az Óbudai Egyetem sportnagyköveti funkcióját ellátja, népszerűsíti az egyetemet, amennyiben a válogatott formaruha viselési kötelezettség lehetővé teszi, az Óbudai Egyetemre utaló ruházatot, vagy kiegészítőket visel;
 • Az ösztöndíjas időszak végén záró beszámoló keretein belül ismerteti eredményeit kisfilm formájában;
 • Az ösztöndíjas a teljes ösztöndíjas időszakban rendelkezik érvényes sportorvosi igazolással;
 • A Neumann János Szakkollégiumba való jelentkezés.
 1. Pályázat irányítója, lebonyolítása

A pályázat irányítója és szakmai lebonyolítója az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara. A benyújtott pályázatokat a Testnevelési Intézet Igazgatójából, a Kari Hallgatói Önkormányzat Elnökéből és a Kar dékánjából álló bizottság értékeli és rangsorolja, mely rangsor alapján a dékán dönt az ösztöndíj megítéléséről. A döntés ellen fellebbezésre, jogorvoslatra nincs mód.

 1. Pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2022. szeptember 15. – 2022. október 07. között lehet benyújtani.

 1. Pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázat elektronikusan a https://forms.office.com/r/9CKtfPEFYj webhelyen benyújtható.

 1. Pályázati dokumentáció

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz;
 • Sportolói felkészülési program kivonat és versenynaptár;
 • Igazolás az aktív sportolói jogviszonyról, valamint igazolt sportolói jogviszony igazolás;
 • Igazolás a tanulmányi eredményekről;
 • Hallgatói jogviszony igazolása;
 • A pályázó korábbi teljesítményét alátámasztó dokumentumok, igazolások;
 • Korábbi sportolói tevékenységek, eredmények igazolása.
 1. Az ösztöndíj felhasználása

Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon felhasználható.

 1. A pályázat érvényességének formai ellenőrzése, hiánypótlás

A pályázatok beérkezését követően azok formai ellenőrzésére kerül sor jelen pályázati felhívás 3. pontja szerint. A benyújtott pályázatok a benyújtási időszakon túli hiánypótlásának nincs helye.

 1. A pályázatok elbírálásának szempontjai

A benyújtott, formailag megfelelő pályázatok értékelése az alábbi szempontok szerint történik:

 • A pályázó korábbi teljesítménye, díjak, elismerések (max. 50 pont);
 • Tanulmányi eredmények (max. 30 pont);
 • Sportolói felkészülési program kivonat és versenynaptár (max. 20 pont).
 • Összesen legfeljebb 100 pont.
 • A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
 • A kiemelt olimpiai sportágakban való részvétel;
 • Az egyéni vagy kis létszámú csoportos sportágakban való részvétel.
 1. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése

Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt nem tesz eleget jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, az ösztöndíjas az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Amennyiben az ösztöndíjas a kötelező vállalásokat nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a pályázat irányítója dönthet a támogatás visszavonásáról, valamint a korábbi kifizetések kapcsán jogosulatlanul igénybevett támogatást állapíthat meg.

 1. További információk

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg és módosított pályázati felhívást jelentessen meg.

A pályázó a pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást Bacsa Dóra dékáni hivatalvezetőtől kaphat a bacsa.dora{kukac}nik.uni-obuda.hu email címen.

Evosoft álláshirdetés

Az evosoft Hungary örömmel várja az egyetem hallgatóit akár diák, akár főállású junior pozíciókba.

Kik is vagyunk? A mi szoftvereinkkel találkozhatsz a legnagyobb orvostechnikai berendezésekben, a legnagyobb autógyárak automatizálási rendszereit is a mi kódunk mozgatja. Az ipar szinte minden területén fut olyan program, amelyet a mi kollégáink fejlesztettek, teszteltek.

Az aktuális pozícióinkat itt találod: https://www.evosoft.hu/open-positions

SZTAKI Gyakornoki Programok

Kezdés: A hallgatóival egyeztetve, de legkorábban 2022. június. Júliusi, augusztusi kezdés is lehetséges.
Időtartam: 8 vagy 6 hetes gyakornoki szerződés BSc és MSc informatikus vagy egyéb mérnök hallgatóknak.
Munkavégzés helye: SZTAKI, Bp. 1111 Lágymányosi u. 11.
Jelentkezés határideje: 2022. május 27. A fennmaradó feladatokra pótjelentkezés: június 15.

A SZTAKI-ról röviden

A SZTAKI kiemelt hangsúlyt fektet a jövő kutatóinak, fejlesztő mérnökeinek kinevelésére. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a leendő szakemberek minél magasabb minőségű és a piaci igényekhez jobban igazodó képzést kapjanak, több hazai egyetemmel, kiemelten a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, valamint az Óbudai Egyetemmel állunk szoros kapcsolatban, hogy ismereteinket, kutatás-fejlesztési tapasztalatainkat átadjuk a hallgatóinknak.

Munkatársaink közül többen oktatói részvétellel, hallgatói programok támogatásával veszünk részt az egyetemi életben. Az elmúlt években számos diplomamunka, önálló labor, nyári szakmai gyakorlat, tudományos diákköri kutatómunka (TDK) és PhD. képzés zárult le sikerrel intézetünk közreműködésével. Szoftverfejlesztő gyakornokaink sikeres hazai és nemzetközi ipari projektekben kapnak tapasztalatszerzési, fejlődési lehetőséget.

A Hálózatbiztonság és Internet Technológiák Osztály (HBIT)

A részleg neve jól kifejezi a tevékenységi körét: biztonsági tervezéssel, teszteléssel és ellenőrzéssel, azonosítási megoldásokkal, etikus hackeléssel, incidenskezeléssel foglalkozunk. Profilunkba vág a webfejlesztés és tesztelés, php, java és python nyelven, az IaaS cloud fejlesztés, rendszer integráció.

Témáinkkal nem csak alkalmazói hanem tudományos szinten is foglalkozunk, elsősorban a biztonsági megoldások és a szoftver-keretrendszerek terén.

A SZTAKI HBIT gyakornoki programja

A Gyakornoki Program során a diákok fejleszthetik az informatikai infrastruktúratervezési és/vagy szoftver, alkalmazásfejlesztési tudásukat és akadémiai írási képességüket. A Gyakornoki Programot sikeresen teljesítők felvételt nyerhetnek a SZTAKI állományába változatos projektmunkákra megegyezés szerinti, rugalmas munkaidős pozíciókba. Részlegünk témakiírást és ahhoz vállalati konzulenst, eszközöket, fizetést biztosít szakdolgozat és diploma készítéséhez. Így az egyetem melletti munka egyben az egyetem befejezését is segíti. Diplomázást követően a tervezett Frissdiplomás Programban várjuk a leendő munkavállalóinkat, akik felvétele során korábbi gyakornokaink előnyt fognak élvezni.

Témakiírások

Informatikai biztonsági fehér és fekete listák összeállítása, publikálása és naprakészen tartása a cert.hu oldalon

A hallgató feladata összegyűjteni a világon jelenleg fellelhető és az információ biztonság terén a különféle szolgáltatók által használt fehér és fekete listákat (Spam, DNS, stb szűrő listák)

A listák összegyűjtése alapján osztályozni kell a következő módon:

 • fekete listák esetén
  • értelmesen naprakész adatokat tartalmazó listák (fehér lista)
  • elvault, nem releváns adatokat használó listák (fekete lista)
 • fehér listák esetén
  • értelmesen naprakész adatokat tartalmazó listák (fehér lista)
  • elvault, nem releváns adatokat használó listák (fekete lista)

Az így megkapott listák alapján ajánlást kell megfogalmazni, hogy mely listákat érdemes használni a szolgáltatóknak különböző szűrésekre. Az így összegyűjtött fehér és fekete listákat a www.cert.hu megfelelő oldalára el kell majd helyezni.

IPv6 hálózat megtervezése a SZTAKI-ban

A hallgató feladata, hogy feltérképezze a SZTAKI-ban jelenleg működő IPv4 hálózatot, majd ennek alapján tervezze meg az IPv6 hálózatot a jelenleg már egy-két vlan-ban használt eseteket is figyelembe véve.

 • A megtervezett rendszernek tartalmaznia kell:
 • A jelenlegi hálózati topológiát
 • A kiosztandó címtartományokat vlan-ok szerint
 • Az implementáció ütemezését, lépéseit
 • Az egyes lépések után szükséges tesztelési eseteket

Open source épületfelügyeleti informatikai rendszerek megvizsgálása és bevezetése a SZTAKI-ban

A hallgató feladata olyan open source épületfelügyeleti informatikai rendszer megoldási javaslat készítése, melynek során a jelenleg felügyelt és nem felügyelt épületüzemeltetés elengedhetetlen részeit képező eszközök központi felügyelete megvalósítható.

A feladat kapcsán a hallgató interjúkkal, stb. mérje fel, hogy milyen felügyelt, felügyelhető de mégsem felügyelt és jelenleg nem felügyelhető rendszerek üzemelnek (klíma, erősáram, tűzjelző, szellőző, beléptető, stb.). A kérdőív megvalósítása a hallgató feladata.

A felmérés alapján kiválasztott épületfelügyeleti informatikai rendszert amennyiben illeszthető, akkor illessze a jelenlegi (zabbix) felügyeleti rendszerhez.

Az épületfelügyeleti informatikai rendszerhez illessze a felügyelhető rendszereket. A nem felügyelhető rendszerek esetében jól dokumentáltan adja meg azon megoldási javaslatokat, amellyel a rendszerek illeszthetőek lesznek az új rendszerhez.

Hosting és colocation menedzsment rendszer migrációja

A hallgató feladata egy relációs adatbázisban nyilvántartott hosting környezet (szervertermek, rack szekrények, kiszolgálók, hálózati eszközök, erős- és gyengeáramú nyomvonalak) értelmezése, az adatkapcsolatok feltárása. Ebben segítséget nyújt a relációs környezetre épülő webes menedzsment környezet, illetve az ennek felhasználóival folytatott interjúk is.

Az elkészült felmérés alapján további feladat az adatok migrációja egy korszerű REST API interfésszel rendelkező, de eltérő adatmodellt használó hosting menedzsment webalkalmazásba (NetBox).

A migrációs alkalmazás megvalósítására javasolt programozási környezet a Python, azonban más – Linux környezetben futó – szoftver megoldás is számításba jöhet.

A hallgató felügyelete az adatok migrációjához szükgséges transzformációs módszer kidolgozása, valamint az azt megvalósító alkalmazás létrehozása, tesztelése, majd a bevezetésre kerülő rendszer éles adatmigrációja is. A végrehajtáshoz szükséges adatokat, illetve futtatási környezetet a SZTAKI HBIT biztosítja.

Közösségi média adatgyűjtő megoldás fejlesztése információbiztonsági riasztásokhoz

A hallgató feladata a Twitter közösségi hálózaton elérhető, információbiztonsági témájú megosztók feltárása, az általuk kibocsátott bejegyzések nyomkövetésére alkalmas scraping megoldás megtervezése és implementációja. A kialakításra kerülő megoldás csak nyíltan elérhető erőforrások (Twitter Web felület, ingyenes Twitter API) felhasználásával követi a biztonsági témájú megosztásokat, az üzenetek mellett az ezekben található URL-ek mögötti szöveges tartalom begyűjtésével. Kiemelt feladat a scraping tevékenységből származó HTTP kérések számának minimalizálása is.

A hallgató feladata a begyűjtött információk, valamint ezek közti kapcsolatok egységes tárolására alkalmas strukturált adatmodell (cél: NoSQL, MongoDB vagy Neo4j) kialakítása, valamint a folyamatos adatgyűjtő alkalmazás legalább funkcionális prototípus szintű implementációja, esetleges külső komponensek (pl.: NodeRED, Huginn) felhasználásával és integrációjával.

Az adatgyűjtő alkalmazás megvalósítására javasolt programozási környezet a Python vagy TypeScript, azonban más – Linux környezetben futó – szoftver
megoldás is számításba jöhet. A Twitter helyett, illetve mellett egyéb közösségi platform (LinkedIn, Facebook) feldolgozása is lehetséges. A végrehajtáshoz szükséges adatokat, illetve futtatási környezetet a SZTAKI HBIT biztosítja.

Desk research cloud és informatikai biztonság témában

A hallgató feladata tudományos kutatási asszisztensként tevékenykedni az osztály publikációinak írása során. A publikációk témakörei: kutatási cloudok, informatikai biztonság, informatikai infrastrukturák.

A hallgató irodalmak és adathalmazok összegyűjtését és összefoglalását, kivonatolását végzi a témavezető iránymutatásával, beleértve a kreatívabb értékelést és kritika megfogalmazását is.

Ez a gyakornoki téma azoknak kiváló, akik hosszabb távon PhD képzésben is gondolkodnak, mivel tapasztalatot szereznek az akadémiai írás képességében, valamint társszerzőként bekerülhetnek magasan értékelt folyóiratcikkekbe, amely minden doktori iskolai felvételnél előnyt jelent, és segíthet TDK dolgozatok megírásában is.

A jelentkezőknek kiváló angol nyelvtudásra és a szövegírás szeretetére, az arra való hajlandóságra lesz szüksége.

Kiválasztás folyamata

Jelentkezéshez emailben elküldött önéletrajzra van szükség, amely tetszőleges nyelvű és formátumú lehet, mert úgyis a tartalma a lényeg. A jelentkezőket felvételi beszélgetésre hívjuk.

Jelentkezés, információ

Önéletrajzodat, esetleges kérdéseidet erre az űrlapra várjuk:

https://forms.gle/uewcdKYyiMsUPiU79

Kérjük, hogy jelöld meg, mely témák érdekelnek (több is lehet), valamint azt, hogy optimálisan mikor kezdenél.A SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya (DSD) szakmai gyakorlati témát hirdet

Gráfbeágyazás modellek készítése és kipróbálása

A SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya (DSD), a SZTAKI-szótár, KOPI és más nyílt webes szolgáltatások fejlesztője. Bővebb információ rólunk itt:  http://dsd.sztaki.hu

Feladatok

A jelentkező feladata, hogy egy vagy több tudásgráfon MI beágyazási modelleket készítsen, és kipróbálja ezeket gyakorlati problémák megoldására, például hiányzó élek pótlására a gráfban, vagy entitások keresése a gráfban (Named Entity Linking).

 • Gráfbeágyazás készítő kódok gyűjtése, kipróbálása, adaptálása
 • Többféle gráfbeágyazás modell készítése a paraméterek variálásával
 • A modellek kipróbálása különféle gráf kiegészítési feladatokra, a használhatóságuk összehasonlítása

Követelmények

 • Python fejlesztői tudás
 • Jupyter Notebook használatának ismerete
 • Tudásgráfok elméleti ismerete
 • Alapvető gépi tanulási módszerek ismerete

Előnyök

 • RDF és SPARQL ismerete

A gyakorlat helyszíne

SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztály, XI. Lágymányosi u. 11.

Jelentkezni

Önéletrajzzal elektronikus úton Micsik András részére:  micsik@sztaki.hu email címre,valamint „cc”-ben: hr@sztaki.huWeb és frontend fejlesztő

A SZTAKI, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Elosztott Rendszerek Osztálya (DSD), a SZTAKI-szótár, KOPI és más nyílt webes szolgáltatások fejlesztője, “web és frontend fejlesztő” munkakörbe keres munkatársakat. Bővebb információ rólunk itt:  http://dsd.sztaki.hu .

Feladatok

Bekapcsolódás a SZTAKI DSD hazai és nemzetközi projektjei kutatás-fejlesztési feladataiba, elsősorban adatbázisok, adatrepozitóriumok, a webes felhasználói felületek, a szükséges API-k stb. fejlesztésébe, gondozásába. A munkakör magában foglalja új rendszerek tervezését a kezdet kezdetétől, a teljes implementációs és üzembeállítási folyamatban való részvételt, valamint a rendszerek dokumentációjának elkészítését is.

Elvárások

 • programozási gyakorlat az alábbi programnyelvek legalább egyikén: Python, Java, Javascript  
 • legalább angol középfokú nyelvtudás
 • precizitás a munkavégzésben
 • informatikus/villamosmérnök hallgató, és/vagy már megszerzett BSc. / MSc. diploma e diszciplínákban 

Előnyök

 • verzió követő rendszerek (pl. GIT), Redmine ismerete
 • reszponzív honlapok építésében szerzett tapasztalat
 • Linked Data és szemantikus web ismeretek
 • REST technológia ismerete
 • alapszintű Photoshop tudás
 • CMS (pl. Drupal) ismeret

Amit kínálunk

 • összeszokott, kiváló csapat, több évtizedes nemzetközi referenciákkal
 • hazai és nemzetközi projektekben való részvétel
 • korszerű fejlesztési módszertanok alkalmazása
 • tanulási, utazási, szakmai fejlődési lehetőség
 • jól megközelíthető iroda 
 • modern munkaeszközök és infrastruktúra

Munkavégzés helye

Budapest, XI. , Lágymányosi utca.

Jelentkezés módja

 Önéletrajzzal elektronikus úton Kovács László o.v. részére a laszlo.kovacs@sztaki.hu, valamint „cc”-ben a hr@sztaki.hu e-mail címen.

Magyarország és a közép-európai térség az EU-ban, az EU a világban

Az Országgyűlés elnöke, az igazságügyi miniszter és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője idén is kiírta a “Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” c. pályázatot egyetemi, főiskolai hallgatók részére.

A pályázatra 30 év alatti magyarországi, illetve Magyarországgal szomszédos, magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények hallgatói pályázhatnak a kiírásban szereplő egyik témakörben magyar nyelven megírt, jeligés dolgozattal.

Felhívjuk szíves figyelmét a kiírásban közzétett függelékre, mely a pályázat formai követelményeivel és az adatkezeléssel kapcsolatosan tartalmaz lényegi információkat.

A pályaműveket, valamint a szükséges mellékleteket elektronikusan kell benyújtani az eupalyazat{kukac}parlament.hu címen.

A beküldési határidő: 2022. január 10. (hétfő).

A pályázat díjazottjai 500.000 Ft-ig terjedő pénzjutalomban, továbbá az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felajánlása jóvoltából értékes tárgyjutalomban részesülnek.

A pályázati kiírás pontos helye:
https://www.parlament.hu/web/guest/palyazati-kiirasok-tvig

MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 2021

Magyarország Kormánya kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a pályakezdő, magasan képzett és idegen nyelveket beszélő tehetséges fiatalok a diplomaszerzés után vonzó lehetőségként tekintsenek a közigazgatásra, így lehetőséget kínál a fiatalok számára, hogy szakmai karrierútjukat a hazai és nemzetközi közigazgatásban szerzett munkatapasztalattal alapozzák meg.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság.
 • 30 év alatti életkor.
 • Diploma megléte.
 • Min. B2 szintű államilag elismert komplex nyelvvizsga-bizonyítvány angol vagy német vagy francia nyelvből.
 • A pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszony nem állhat fenn.

Minden területről szívesen várjuk a jelentkezőket, hiszen volt már többek között zenész, régész, vegyészmérnök, növényorvos és orvos végzettségű ösztöndíjasunk is. A meglévő diploma mellett folyamatban lévő tanulmány nem jelent akadályt.

Az MKÖ jellemzői:

 • 10 hónapos, heti 40 órás szakmai gyakorlat, amely 7 hónapos hazai, valamint 3 hónapos külföldi programszakaszból áll. Ösztöndíjasaink az elmúlt évek során mintegy 40 országban jártak, jellemzően külképviseleteken, közigazgatási vagy kulturális szervezeteknél dolgoztak.
 • A belföldi programszakaszra az ösztöndíj összege havi nettó 250,000 Ft.
 • A belföldi program teljes ideje alatt mentor segíti az ösztöndíjasok fejlődését.
 • A program során az ösztöndíjas hetente szakmai képzésen, előadáson és intézménylátogatáson vesz részt. Vendégeink között minisztereket, államtitkárokat, a köz-és tudományos élet kiemelkedő alakjait fogadjuk hétről-hétre.
 • Az MKÖ széles körű kapcsolatrendszer kialakítására ad lehetőséget, emellett az ösztöndíjas egy összetartó közösség tagjává válhat.

Az MKÖ 2022-es évfolyamára a jelentkezési időszak
2021. szeptember 15-én kezdődik és október 15. 24:00-ig tart.
A program időtartama: 2022. február 1. – 2022. november 30.

Jelentkezési tudnivalók

A Programról további naprakész információk a https://mkoprogram.hu és a https://mkop.hu weboldalon, illetve az MKÖ Facebook (https://www.facebook.com/magyarkozigazgatasiosztondijprogram/) és Instagram-oldalán (@mko_program) érhetőek el. Az MKÖ-vel kapcsolatban irányadó a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Kormányrendelet.

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjpályázatok

Az idei évben is meghirdetésre kerültek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjpályázatai, mely kiírások elérhetőek az NKFIH oldalán, illetve egyetemünk ÚNKP oldalán: https://uni-obuda.hu/unkp

A 2021/2022. tanévben is pályázhatnak alapképzésben résztvevő, tanulmányaikat megkezdeni tervező, illetve mesterképzésben tanuló és azt megkezdeni tervező hallgatók, valamint doktoranduszok, doktorjelöltek és posztdoktorok. A nyertes pályázók konstrukciótól függően havi 100-200 ezer forint nettó támogatásban részesülnek.

A pályázatok beadási határideje 2021. május 20., csütörtök. Egyetemünkön az https://unkp.uni-obuda.hu címen elérhető ÚNKP portálon keresztül lehetséges pályázatot benyújtani.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. A pályázat támogatója és szakmai irányítója az Innovációs és Technológia Minisztérium (ITM), szakmai közreműködője a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH). Az ösztöndíj odaítéléséről a tudománypolitikáért felelős miniszter legkésőbb 2021. augusztus 12-ig dönt.