Pótfelvételi 2021

A pótfelvételi eljárás keretében az alábbi képzések kerülnek meghirdetésre az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán:

NAPPALI TAGOZAT:

ESTI TAGOZAT:

LEVELEZŐ TAGOZAT:

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton a https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli oldalon lehet, legkésőbb 2021. augusztus 8-ig.

A pótfelvételi során már csak egyetlen képzés jelölhető meg, valamint csak azok jelentkezhetnek, akiket egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel a július 22-én zárult általános eljárásban, vagy idén egyáltalán nem jelentkeztek felsőoktatásba.

A jelentkezés menete

Az űrlapok kitöltésére 2021. augusztus 8-án 24:00 óráig van lehetőség.

A jelentkezési űrlapokat a kitöltéssel egy időben, azaz 2021. augusztus 8-án 24:00 óráig hitelesíteni is kell!

Ez megtehető Ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre (javasolt elsőbbségi küldeményként feladni).

Figyelem!

A jelentkezési kérelemhez csatolandó dokumentumokat a jelentkezési kérelemmel egyidejűleg kell feltölteni (2021. augusztus 8-ig)!

Amennyiben a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy – elsősorban mesterképzésekben – felvételi vizsgát írnak elő, azt a pótfelvételi hirdetményben jelzik, és közlik annak időpontját is.

Ennek megfelelően Karunkon minden mesterképzési szakon felvételi elbeszélgetésre kerül sor, mely ebben a jelentkezési időszakban online formában, a Microsoft Teams rendszeren keresztül kerül lebonyolításra, melyre meghívót küld a Kar a megadott e-mail címre, legkésőbb augusztus 12. 23:59-ig.

A ponthatárokat előreláthatólag 2021. augusztus 27-én hirdetik ki, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetését követően a felsőoktatási intézménytől kapják meg 2021. augusztus 31-ig.

További információk a jelentkezésről és a pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzésekről:

https://felvi.hu
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/intezmeny_lista.php?elj=21a

Közbeszerzési Kiválósági díj

A fenntarthatóság témaköre napjainkban egyre fontosabb kérdés, hiszen az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése, a környezetbarát technológiákba való beruházás és az innováció előmozdítása mindannyiunk közös érdeke. A fenntartható közbeszerzés az éghajlatváltozási, az erőforrás­felhasználási és a fenntartható fogyasztási környezetvédelmi célok megvalósításának megfelelő eszköze, erre figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság töretlenül dolgozik a jó gyakorlati példák megismertetésén és elterjesztésén.

A téma fontosságára tekintettel a Közbeszerzési Hatóság 2018-ban Közbeszerzési Kiválósági Díjat alapított fenntartható közbeszerzési témában készült szakdolgozatok, évfolyamdolgozatok és tanulmányok díjazására két kategóriában: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók és felsőoktatási intézmények hallgatói számára.
A fenntartható szempontok közbeszerzési eljárásokban történő alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, ösztönzése és jogalkalmazókkal való megismertetése továbbra is fontos célunk, így a- Közbeszerzési Hatóság 2021-ben is odaítéli a Közbeszerzési Kiválósági Díjat.

Figyelemmel arra, hogy a Hatóság a fenntarthatósági szempontok közbeszerzési eljárásokban való elterjesztését kiemelt ügyének tekinti, pályázni az idei évben az alábbi négy témakörben készült pályaművekkel lehetséges:

  • A fenntarthatósági szempontok alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban
  • Környezetvédelmi szempontok alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban
  • Szociális szempontok alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban
  • Innovatív közbeszerzések

A pályázatok beadása folyamatos, végső határideje: 2021. november 30.

További információk és a pályázati űrlap elérhető az alábbi linken.

Elérhető Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj rangsora

A Neumann János Informatikai Kar Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatokat bíráló bizottsága áttekintette és értékelte a 2021/2022. tanévre beérkezett, a fenti ösztöndíj elnyerésére benyújtott hallgatói pályázatokat, mely itt érhető el. A teljes rangsor itt érhető el.

A pályázati kiírás 6.) pontja alapján a pályázók fellebbezéssel élhetnek, mely kérelmet az egyetem rektorának címezve az alábbi címre kell küldeni: bacsa.dora@nik.uni-obuda.hu

Előzetes jelentkezés TELC próbavizsgára az Óbudai Egyetem hallgatói számára

A telc Hungary, a TELC vizsgarendszer magyarországi vizsgaközpontja előtesztelést tart az Óbudai Egyetem hallgatói számára 2021. szeptember 2-án, csütörtökön német és angol nyelvből B1, B2, C1  szinten. A próbavizsga az előzetes tervek szerint Budapesten és Székesfehérváron kerül lebonyolításra.

A próbavizsga mindenképpen előnyt jelent az Ön számára, mert:

  • felmérheti az aktuális nyelvtudását
  • a teljesítményről részletes értékelést kap
  • a teszt megírása kiváló gyakorlási lehetőség az éles nyelvvizsga előtt
  • megismerheti a TELC vizsga feladattípusait, tartalmát, szerkezetét.

A vizsga személyes jelenléttel kerül lebonyolításra. Teljes időtartama 3 óra: 80 perc papír-alapú + 80 perc számítógépes online feladatsor. A kettő között 20 perc szünet. A próbavizsga egynyelvű, ezúttal csak írásbeli, felépítése: olvasott szövegértés, hallott szövegértés, íráskészség, nyelvtani teszt. A feladatlapokat a TELC németországi központjában fogják javítani, ezért az eredmények a próbavizsgát követően 2-3 hét múlva várhatók.

A próbavizsgára előzetesen jelentkezni az alábbi linken elérhető MS Teams űrlap kitöltésével lehet 2021. augusztus 22 , vasárnap 23.59 óráig

https://forms.office.com/r/dMRYNBQCvn

Egy fő csak egyszer töltheti ki a jelentkezési lapot, és csak egy vizsga típusra jelentkezhet. Az online vizsga megtartásának minimális létszáma 25 fő B1, 25 fő B2 és 15 fő C1 vizsgázó. Felső korlát nincs. A vizsga pontos helyszínéről és időpontjáról a jelentkezések lezárása és a csoportbeosztások elkészítése után küldünk értesítést.

A TELC nyelvvizsgáiról további információt kaphat a https://telc.hu/ honlapon.

A próbavizsga lebonyolításával kapcsolatban Győriné Kontor Éva  tanárnőtől gyorine.eva@uni-obuda.hu e-mail címen kérhet tájékoztatást.

WHCD kurzusra válogató felhívás a White Hat IT Security által

Kedves Hallgató!

Idén ősszel a harmadik alkalomal indítjuk el a “Blue Team & Security Operations I-II.” tárgyakat, amelyek a White Hat IT Security által kínált WHCD White Hat Certified Defender piaci képzéssel párhuzamosan fognak futni. A képzésre 25 helyet az Óbudai Egyetem és a White Hat IT Security együttműködése keretében az érdeklődők közül a legjobb 25 hallgató nyer el, akik így ingyenesen, az egyetemi tanrendbe integráltan vehetnek részt a kurzuson.

A Blue Team & Security Operations tárgy célja, hogy a piacon hiánypótló, kézzelfogható és azonnal hasznosítható tudást adjon át a nagyvállalati hálózatok biztonsági csapatában szerepkört betöltők vagy betölteni kívánók számára. Ennek során bemutatjuk a nagyvállalati hálózatok biztonsági rendszereit, azok komponenseit és az ezek kapcsán szükséges feladatköröket. Részletesen tárgyaljuk a blue team és SOC (Security Operations Center) szerepkörök közül az alábbiakat: L1 elemző; Threat intelligence elemző; L2 elemző; Forensics és Network forensics szakértők; Malware elemző; Threat Hunter; SOC rendszergazda, koordinátor és manager, CISO. Emellett egy életszerű APT támadás incidenskezelésén keresztül szemléltetjük az elhárítási folyamat egyes lépéseit, azok egymásra épülését, és azt, hogy ez mit tesz szükségessé az emberi erőforrás oldalon.

A kurzuson a White Hat szakemberei és világszinten elismert vendégelőadók tartják majd az órákat. A WHCD-ről részletesebb információ található itt: https://whitehat.eu/whcd.

A tárgy két féléven keresztül tart, az őszi félév során lesz a „Blue Team & Security Operations I.” tárgy, majd a tavaszi félévben a II. A tárgy tömbösített formában, kéthetente csütörtökönként 16:15-19:30 között kerül megtartásra. Az őszi szemeszter indulását megelőzően tartunk egy előválogatót, amelynek időpontja 2021. augusztus 26. 18:00. Az előválogató feleletválasztós és gyakorlati példákhoz kapcsolódó kérdésekből áll majd, a legjobban teljesítő 25 hallgatót vesszük fel a tárgyra.

Vagyis, aki (már szakiránnyal rendelkező) BSc-s vagy MSc-s hallgató; vagy a Kiberbiztonsági vagy Információbiztonsági szakmérnök/szakember képzések hallgatója és érdekli az infosec és ez a tárgy, akkor vegyen részt az előválogatón, amely az alábbi linken lesz elérhető: https://whitehat.eu/university/whcd2021 .